Robin Grimes

Robin Grimes on Imperial College'i energiamaterjalide professor Steele'i professor. Oma uurimistöös kasutab ta arvutisimulatsioonitehnikaid, et ennustada materjalide käitumist energiarakendustes, sealhulgas tuumalõhustumises ja tuumasünteesis, kütuseelementides, patareides ja päikesepatareides. Robin on Kuningliku Seltsi ja Kuningliku Tehnikaakadeemia liige.

Teaduse vabaduse ja vastutuse alalise komisjoni liige 2022–2025

Robin Grimes

2018. aastal pälvis ta Argentina teadusministeeriumilt Luis Federico Leloiri auhinna rahvusvahelise teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni alase koostöö eest. Ta publitseerib tehnikateaduste ja poliitikaajakirjades.

Robin on praegune Ühendkuningriigi kaitseministeerium, teaduslik peanõunik (tuumaenergia) ja seega peamine nõunik tuumateaduse ja -tehnoloogia küsimustes. Aastatel 2013–2018 oli ta Välis- ja Rahvaste Ühenduse büroo teaduslik peanõunik, mille jooksul asutas ta FCO-s teadusdiplomaatiat. Ta on juhtinud Ühendkuningriigi delegatsioone mitmesugustel tehnilistel kahe- ja mitmepoolsetel läbirääkimistel ning juhatanud teadus- ja innovatsioonipoliitika dialooge. CSA-na vastutab ta valitsuse ministritele ja ametnikele teadusalase nõustamise eest ning selle eest, et poliitikat teavitataks parimatest teaduslikest andmetest ja võrgustikest ning et tal oleks juurdepääs neile. Praegusetest tööülesannetest on ta Arak Working Groupi, JCPOA raames toimuva reaktori moderniseerimise projekti kaasesimees ja Arak Technical Engagement Groupi esimees. Ta on ka hädaolukordade teadusliku nõuanderühma liige.

Foto: Duncan.Hull (CC BY-SA 4.0)

Otse sisu juurde