Saja Al Zoubi

Saja Al Zoubi on juhtkomitee liige Projekt Teadus paguluses

Saja Al Zoubi on arendusökonomist, kes on spetsialiseerunud soo- ja sundrände- ning Lähis-Ida poliitikale ning õpetab neid.

Ta on õppejõud Oxfordi ülikooli poliitika ja rahvusvaheliste suhete osakonnas (DPIR) ning külalisteadlane Glasgow ülikoolis. Tema uurimistöö on keskendunud soolise võrdõiguslikkuse ja maaelu arengu küsimustele, sealhulgas naiste mõjuvõimu suurendamisele ja selle rollile arengus. Alates sõja puhkemisest Süürias on tema mureks uurinud võimalusi, kuidas parandada mõjutatud leibkondade (riigisiseselt ümberasustatud isikute ja pagulaste), eriti naiste juhitud leibkondade elatist ja toiduga kindlustatust. Al Zoubi on paljude rahvusvaheliste ja piirkondlike ülikoolide ja sihtasutuste auhindade ja stipendiumide saaja.

Otse sisu juurde