Registreeri

Poliitika lühikirjeldus / nõuandemärkus, Aruanne

Katastroofide kaotsimineku andmed Sendai raamistiku rakendamise jälgimisel

ISC äsja avaldatud aruanne kattub UNDRRi ülemaailmse katastroofiriski vähendamise platvormiga ja annab seitse peamist poliitilist soovitust alates valitsussiseste agentuuride, akadeemilise, erasektori, valitsusväliste organisatsioonide ja kindlustusasutuste vahelise partnerluse parandamisest kuni selle tagamiseni, et katastroofide katastroofiandmete kvantifitseerimine on standardiseeritud. tuvastada lüngad riskihindamises.

See on kohustuslik lugemine kõigile neile, kes on seotud katastroofiriski vähendamisega seotud teaduse ja poliitika kujundamisega.

Katastroofiandmete arhiivid ja kaotusandmete kogumine on sotsiaalselt, ajalise ja ruumiliselt eristatud mõjuandmete igakülgse hindamise aluseks. Riski tõlgendamist koos standardiseeritud kahjuandmetega saab kasutada väärtuslike võimaluste pakkumiseks katastroofide tervise-, majanduslike, ökoloogiliste ja sotsiaalsete kulude kohta parema teabe hankimiseks ning riskipõhise teabe pakkumiseks poliitika, praktika ja investeeringute jaoks.


Autorid: Bapon Fakhruddin, Virginia Murray ja Fernando Gouvea-Reis

Fotod: Phong Tran / IRIN | www.irinnews.org


Otse sisu juurde