Registreeri

Aruanne

Toiduga kindlustatus: mida on teadusel pakkuda?

Sissejuhatus

Selle uuringu eesmärgid, mille ICSU toiduga kindlustatuse teaduste komitee seadis komitee esimesel koosolekul 1995. aasta novembris, olid järgmised:

Miks teadused? Võimalused ja piirangud
Millised on kriitilised probleemid ja lüngad – kas tuleb arvestada piirkondlikke perspektiive?
Mis on ICSU perekonna suhteline tugevus?
– individuaalsete võimete alusel
– põhineb ühismeetmetel, nagu võrgustike loomine, teavitus- ja projektid
Millised organisatsioonid/asutused ICSU-s võiksid millesse panustada?
Millised on võimalikud koostööviisid teiste organisatsioonidega väljaspool ICSU-d?


Otse sisu juurde