Registreeri

Aruanne

Globaalsete riskide tajumise aruanne 2021

Future Earth, Sustainability in the Digital Age ja International Science Council tutvustavad ülemaailmsete riskide teadlaste tajumise uuringu teise iteratsiooni tulemusi. Arvestades viimase aasta jooksul toimunud globaalsete riskide ilminguid, on aeg ümber hinnata teadlaste ettekujutused globaalsetest riskidest kui kriitilisest panusest võimalikke lahendusi käsitlevatesse dialoogidesse.

See aruanne jagab globaalsete riskide teadlaste tajumise uuringu teise iteratsiooni tulemusi. 2019. aastal esmakordselt läbiviidud harjutuse kordamisel (vt Tuleviku Maa, 2020), tunnistab projektimeeskond, kui oluline on aja jooksul riskitaju uuesti üle vaadata. Eelkõige arvestades ülemaailmsete riskide ilminguid, mis on toimunud alates 2019. aastast, ja WEF-i globaalsete riskide aruande kahte iteratsiooni (2020 ja 2021), on aeg ümber hinnata teadlaste ettekujutused globaalsetest riskidest kui kriitilisest panusest võimalikke lahendusi käsitlevatesse dialoogidesse.

Selle Future Earthi, Sustainability in the Digital Age ja Rahvusvahelise Teadusnõukogu (ISC) vahelise koostöö eesmärk on aidata kaasa diskursuse kujundamisele WEF-i olulise töö kaudu teadlaste globaalsete riskide tajumise rahvusvahelise analüüsiga. Seda tehes loodame rikastada vestlust juba käimasolevate leevendusstrateegiate üle ning käivitada uusi ja kaasavamaid dialooge.

Otse sisu juurde