Registreeri

Aruanne

ISC strateegia valitsustevahelises süsteemis

Mitmepoolses tegevuskavas olevad väljakutsed on keerulised, kiireloomulised, teatud määral ebakindlad ja omavahel lahutamatult seotud. Sellega seoses tõstatab ISC ambitsioon saada ülemaailmsel tasandil teaduslike ekspertiiside ja nõustamise organisatsiooniks organisatsiooni jaoks võtmeküsimusi. Käesolevas aruandes uuritakse neid võtmeküsimusi ja antakse ISC-le soovitusi selle strateegia kohta valitsustevahelises süsteemis.

A Juhtrühm sai 2021. aasta märtsis volituse Julia Marton-Lefèvre'i juhtimisel pakkuda ISC-le välja strateegia valitsustevahelise süsteemiga suhtlemiseks, mis suurendab nõukogu mõju teaduse hääle tugevdamisel ülemaailmsetes poliitilistes protsessides.

Aruandes antakse ISC-le edasiliikumiseks 13 soovitust:

 1. Kaardistage ISC liikmeskonna, sekretariaadi ja sidusorganite pädevused ja asjatundlikkus
 2. Investeerige ambitsioonikasse suutlikkuse suurendamise programmi ISC liikmete suhtlus- ja vahendustegevuse vallas
 3. Tehke koostööd teiste organisatsioonidega, et täita usaldusväärse teadusliku nõustamise allika funktsiooni
 4. Osaleda olemasolevates valitsustevahelistes teadusmehhanismides
 5. Tugevdada oma riiklikus kontekstis tegutsevate teadlaste sidemeid globaalsete protsessidega
 6. Julgustada riikide koalitsiooni loomist, et toetada teadust otsuste tegemisel
 7. Toetada ÜRO peasekretäri juurde kuuluva teadusliku nõuandekogu taasloomist
 8. Taotlege ÜRO Peaassambleele alalise vaatleja staatust
 9. Seadke New Yorgis sisse kontaktfunktsioon
 10. Luua ISC suursaadikute rühm
 11. Tugevdada üldsuse arusaamist teadusprotsessist
 12. Arendada regulaarset suhtlust teadus- ja peavoolumeediaga
 13. Toetage transdistsiplinaarse teaduse tunnustamist ja tõstke selle profiili

Juhtkomitee soovitab ISC järgmiste sammude hulgas, et ISC hindaks põhjalikult valitsustevahelise süsteemi huvisid koostööks ISC-ga ja lahendamist vajavaid vajadusi. Juhtkomitee tegi ka ettepaneku, et ISC arutaks ülaltoodud soovitusi praeguste ja potentsiaalsete uute partneritega valitsustevahelises süsteemis.

Pärast mitmeid juhatuse ja ISC liikmete vahelisi tagasisideprotsesse võttis 2021. aasta üldassamblee vastu resolutsiooni, mis toetas aruande soovitusi, paludes ühtlasi juhatusel koostada ISC strateegia kooskõlas aruandes soovitatud soovituste ja järgmiste sammudega. Aruanne.

lipuvardad ja vikerkaarepaelad

ISC strateegia valitsustevahelises süsteemis

See aruanne annab ISC-le soovitusi selle strateegia kohta valitsustevahelises süsteemis.

DOI: 10.24849 / 2021.11


Vaata loodus juhtkiri, mis viitab ISC strateegiale valitsustevahelises süsteemis

Pilt Autorid:
X rakenduses Unsplash
Schwarz. J Daniel rakenduses Unsplash

Hr Clinti komposiiton

Otse sisu juurde