Teadusnõuannete põhimõtted ja struktuurid: ülevaade

ISC-INGSA vaheraamat teadusnõustamise ja diplomaatia koolitusmooduli väljatöötamise kohta ISC kogukonnale ja liikmetele.

Teadusnõuannete põhimõtted ja struktuurid: ülevaade

Teadusnõuanded poliitikakujundamiseks mitmel tasandil on viimastel aastatel kogenud järsult huvi ja aktiivsust. Juba enne, kui COVID-19 pandeemia andis terava valguse protsessidele, mille kaudu riikide valitsused ja mitmepoolne kogukond saavad otsuste tegemiseks teaduslikke teadmisi, kasvas huvi tõendite väljatöötamise ja eksperttõlgenduste süsteemide ja protsesside vastu.

Nii pakkumise kui nõudluse vaatenurgast on poliitikaalast teaduslikku nõustamist hakatud nägema nii poliitiliste lahenduste teavitamise kui ka nende edukaks rakendamiseks vajaliku avalikkuse usalduse toetajana.


Teadusnõuannete põhimõtted ja struktuurid: Kontuur

märtsil 2022

ISC-INGSA vaheraamat teadusnõustamise ja diplomaatia koolitusmooduli väljatöötamise kohta ISC kogukonnale ja liikmetele.pilt by CHUTTERSNAP on Unsplash.

Otse sisu juurde