Energialahenduste ümbermõtestamine

Teed jätkusuutlikku COVID-järgsesse maailma – IIASA-ISC nõuandeplatvormi aruanded

Energialahenduste ümbermõtestamine

Määrati kolm valdkonda, kus tuleb kohe tegutseda. Kõik kolm on mõeldud nõudluse ja tarbimise põhjustega tegelemiseks selliste meetmete abil nagu kaugtöö, digitaliseerimine ning linnaruumi ja nende kasutamise ümberkujundamine; säästva energiasõltumatuse maksimeerimine kohalikul ja üksikisiku tasandil näiteks detsentraliseeritud taastuvenergia lahenduste ja tõhusust suurendavate meetmete kaudu; ja käitumise mõjutamine vastutustundliku tarbimise suunas, nt uute liikumissuundade julgustamine, vähem materjalitarbimist ning jagamine vs.


See aruanne on üks viiest väljaandest, mis on välja töötatud IIASA-ISC konsultatiivse teadusplatvormi kaudu „Jätkusuutlik edasipõrkamine: teed COVID-i järgsesse maailma” ja käivitatud aasta jaanuaris 2021.

Otse sisu juurde