Registreeri

Aruanne

Teadussüsteemide tugevdamine

Teed jätkusuutlikku COVID-järgsesse maailma – IIASA-ISC nõuandeplatvormi aruanded

See aruanne sisaldab mitmeid soovitusi, mis on rühmitatud viie omavahel seotud ümberkujundava muudatuse alla, mille eesmärk on tagada teadussüsteemi tõhusam reageerimine tulevastele globaalsetele kriisidele.

Need muudatused käsitlevad vajadust tugevdada kriitiliste riskide transdistsiplinaarset uurimistööd; tõhustada teadmiste levikut teadussüsteemis; suurendada teadussüsteemi võimet kiiresti reageerida kvaliteetsete teadusuuringutega; parandada teaduse ja poliitika liidest; ning suurendada üldsuse arusaamist ja usaldust teaduse vastu.See aruanne on üks viiest väljaandest, mis on välja töötatud IIASA-ISC konsultatiivse teadusplatvormi kaudu „Jätkusuutlik edasipõrkamine: teed COVID-i järgsesse maailma” ja käivitatud aasta jaanuaris 2021.

Otse sisu juurde