Registreeri

Põhikirjad ja eeskirjad

ISC keskkonnasäästlikkuse põhimõtted

Et olla 2030. aasta tegevuskava usaldusväärne eestvõitleja, tunnustab ISC oma mõju keskkonnale ja võtab selle eest vastutuse ning integreerib jätkusuutlikkuse põhimõtted oma töösse nii ettevõttesiseselt kui ka oma liikmete ja väliste partneritega.

Rahvusvahelise teadusnõukogu ülesanne on olla teaduse ülemaailmne häälekandja ja edendada teadust kui ülemaailmset avalikku hüve. Väärtused, mida nõukogu oma töös, juhtimises ja partnerlustes austab, on järgmised: tipptase; kaasatus ja mitmekesisus; läbipaistvus, terviklikkus ja austus; koostöövõime; ja jätkusuutlikkus. ISC eesmärk on kinnistada sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse põhimõtted oma poliitikates, tavades, partnerlustes, sponsorluses ja hangetes.

ISC eesmärk on olla jätkusuutlikuma organisatsioonipoliitika ja -tavade eestkõneleja ning julgustada üksikisikuid ja teisi organisatsioone kohandama oma eesmärke ja tavasid viisil, mis on vastavuses praeguste globaalsete ambitsioonidega, et saavutada kiired ja õiglased muutused jätkusuutlikkuse suunas.

Otse sisu juurde