Registreeri

Aruanne

Sünteesaruanne

Teed jätkusuutlikku COVID-järgsesse maailma – IIASA-ISC nõuandeplatvormi aruanded

See aruanne on süntees neljast temaatilisest aruandest, mis on koostatud IIASA-ISC konsultatiivse teadusplatvormi osana ja esitab kaheksa soovitust, mis võivad võimaldada süsteemseid muutusi ja struktuurimuutusi. Nende soovituste elluviimine hõlbustaks COVID-19-st taastudes inimkonna jätkusuutlikumat ja vastupidavamat tulevikku.

Autorid, olles teadlikud vajadusest suurema võrdsuse ja vastupidavuse järele uues jätkusuutlikus tulevikus, on püüdnud olla ka praktilised, seades esikohale transformatiivsed muudatused, mis tunduvad kõige teostatavamad, mida saab varakult rakendada ja mis võiksid oluliselt kaasa aidata jätkusuutlikule arengule. taastumine.


See aruanne on üks viiest väljaandest, mis on välja töötatud IIASA-ISC konsultatiivse teadusplatvormi kaudu „Jätkusuutlik edasipõrkamine: teed COVID-i järgsesse maailma” ja käivitatud aasta jaanuaris 2021.

Otse sisu juurde