Lisa 2: ISC liikmed

Nõukogu liikmeskond annab aluse tema tööle. Oma tegevusega püüab nõukogu luua liikmetele võimalused osaleda olulistes teaduslikes vestlustes ja tegevustes, tutvustada oma teaduslikku panust rahvusvahelisel tasandil ning luua sidemeid üksteise ja mõjukate võrgustikega kogu maailmas. ISC ainulaadne ülemaailmne liikmeskond ühendab 40 rahvusvahelist teadusliitu ja ühendust ning üle 140 riikliku ja piirkondliku teadusorganisatsiooni, sealhulgas akadeemiad ja teadusnõukogud, mis on loetletud allpool:

Nõukogu liikmeskond annab aluse tema tööle. Oma tegevusega püüab nõukogu luua liikmetele võimalused osaleda olulistes teaduslikes vestlustes ja tegevustes, tutvustada oma teaduslikku panust rahvusvahelisel tasandil ning luua sidemeid üksteise ja mõjukate võrgustikega kogu maailmas. ISC ainulaadne ülemaailmne liikmeskond koondab 40 rahvusvahelist teadusliitu ja ühendust ning üle 140 riikliku ja piirkondliku teadusorganisatsiooni, sealhulgas akadeemiad ja teadusnõukogud. siin.

Otse sisu juurde