Tegevuskava ressursside hankimine

ISC-d toetatakse jätkuvalt heldelt liikmemaksudest ja välisannetajate projektitoetustest. Siiski nõuavad nõukogu loomisega kaasnenud ja käesolevas tegevuskavas kajastuvad kõrgendatud ambitsioonid mõjuka tuleviku saavutamiseks nõukogu ressursside mobiliseerimise strateegias järkjärgulist muutmist.

Tegevuskava ressursside hankimine

Vahetu prioriteedina peab ISC näitama ja realiseerima oma potentsiaali edukaks ja püsivaks kasvuks, tugevdades juurdepääsu põhilisele valikulisele rahastamisele. Selline sissetulek toidab organisatsiooni masinaruumi ja määrab selle edukuse uuteks prioriteetseteks tegevusteks vajalike projektipõhiste rahaliste vahendite tagamisel kõigis ISC tegevustes.

Pikemaajaline eesmärk on kindlustada ISC-le terve, jätkusuutlik ja mitmekesisem sissetulek, viie aasta sihiks on koguda täiendavalt 1–1.5 miljonit eurot aastas, mis suurendaks nõukogu aasta tegevuseelarvet ligikaudu 12 – 20 protsenti. See võimaldaks nõukogul tegutseda kõrgemal tasemel, täita oma liikmete ja sidusrühmade ootusi ning kaotada vahelduva vajaduse võtta oma põhikohustuste täitmiseks reserve.

Selle eesmärgi saavutamiseks kavandatud uus ressursside mobiliseerimise strateegia töötatakse välja nõukogu alalise rahanduse ja raha kogumise komitee juhtimisel. Strateegia hõlmab meetmete portfelli, sealhulgas:

Nõukogu osalemine kogu maailmast pärit suuremate teadusrahastajate ulatuslikus ja kasvavas võrgustikus on tema tulevaste rahakogumispüüdluste oluline alus. ISC on partner Belmonti foorumis, mis kutsub kokku riiklikke agentuure, mis toetavad globaalsete muutuste uurimist, ning arendab partnerlust ülemaailmse teadusnõukogude võrgustiku Global Research Counciliga. Lisaks kutsub ISC kokku uue kümneaastase algatuse, mille eesmärk on edendada strateegilist koostööd ja koostööd mitme valdkonna rahastajate foorumiga, sealhulgas riiklike agentuuride, rahvusvaheliste rahastajate agentuuride ja sihtasutustega. Selle algatuse eesmärk on kiirendada ja võimendada säästva arengu tegevuskava 2030 saavutamisele kaasa aitava rahvusvahelise teaduse rahastamise mõju.

Nendesse rahastamisvõrgustikesse kaasamine annab nõukogule juurdepääsu strateegilisele teabele ja nõuannetele rahvusvahelise teaduskoostöö rahastamisvõimaluste kohta. Samuti võimaldab see ISC-l kui teaduse ülemaailmsel häälekandjal osaleda rahvusvahelise teaduse rahastamise poliitika ja tavade strateegilises väljatöötamises.

Otse sisu juurde