Vastutustundlik teadus

Teaduse eetilise ja vastutustundliku käitumise edendamine on teaduse vabaduse ja vastutuse komitee volituste keskmes.

Vastutustundlik teadus

Teadlased vastutavad teadusliku töö aususe, austuse, õigluse, usaldusväärsuse ja läbipaistvuse läbiviimise ja edastamise eest ning uute teadmiste ja nende rakendamise tagajärgede arvestamise eest. Teadlaste ja nende institutsioonide eetiliste standardite järgimine on nii poliitikakujundajate kui ka laiema avalikkuse teaduse usaldamise eeltingimus.

Teadusuuringute terviklikkuse maailmakonverentsid

ISC eelkäija organisatsioon Rahvusvaheline Teadusnõukogu toetas oma teadustegevuse vabaduse ja vastutuse komitee kaudu Teadusuuringute terviklikkuse maailmakonverentsid (WCRI) mis on toimunud alates 2007. 

Avaldused, aruanded ja koodid

Avaldused tehti teaduse terviklikkuse maailmakonverentside ja Maailma teadusfoorumi raames. Neid täiendavad teiste rahvusvaheliste organite avaldused ja aruanded. Riiklikul tasandil koostati tegevusjuhendid paljudes riikides.

Riiklikud käitumisjuhised

Otse sisu juurde