Agenda 2030 integreeritud teadusuuringud Aafrikas (LIRA 2030)

Leading Integrated Research for Agenda 2030 Aafrikas on 5-aastane programm, mille eesmärk on suurendada kvaliteetsete integreeritud (interdistsiplinaarsete ja transdistsiplinaarsete) lahendustele orienteeritud ülemaailmset jätkusuutlikkust käsitlevate teadusuuringute tootmist Aafrika karjääri alguses. Teadmisi kasutatakse piirkonna keerukate jätkusuutlikkuse probleemide lahendamiseks.

Programm LIRA 2030 (Leading Integrated Research for Agenda 2030 in Africa) käivitati 2016. aastal, et edendada Aafrika teaduslikku panust säästva arengu tegevuskava 2030 elluviimisse, eriti linnakontekstis. Seda juhib Rahvusvaheline Teadusnõukogu koos oma Aafrika piirkondlik büroo ja tugevas koostöös Aafrika teadusakadeemiate võrgustik (NASAC). Programmi toetab Rootsi Rahvusvaheline Arengukoostööamet (Sida) ja kestab kuni 2021. aasta detsembrini.

Lugege viimast LIRA aruannet, mis kirjeldab näiteid teaduse, poliitika ja ühiskonna koostööst, mis on läbi viidud transdistsiplinaarsete uuringute kaudu erinevates Aafrika linnades

❓ Kellele see on mõeldud?

Programmi eesmärk on edendada teadusalast koostööd peamiselt Aafrikas asuvate karjääri alustavate teadlaste seas, kellel on pärast doktorikraadi omandamist kuni 10-aastane töökogemus või samaväärne teadustöö kogemus. Erilist rõhku pannakse madala sissetulekuga riikide osalemise tagamisele (OECD ametliku arenguabi edetabeli põhjal) teaduskoostöös.

🌍 Millega on tegemist?

Viieaastase teaduse rahastamise programmi eesmärk on suurendada lahendustele orienteeritud, kontekstipõhiste ja poliitikaga seotud teadmiste tootmist ja kasutamist säästva arengu kohta Aafrika linnades. LIRA programmi eripäraks on see, et see edendab transdistsiplinaarset (TD) uurimistööd, mis on koostööpõhine teadmiste loomise viis, mis on orienteeritud konkreetsetele ühiskondlikele väljakutsetele ning ühendab teadmisi ja vaatenurki erinevatelt teadusharudelt ja mitteakadeemilistelt sidusrühmadelt.

Teadmiste ühistootmise kaudu püüab LIRA programm hoomata linnaprobleemide keerukust, võtta arvesse probleemide teaduslike ja ühiskondlike seisukohtade mitmekesisust ning suurendada teaduslike tõendite kasutamist linnapoliitika väljatöötamise ja praktika alusena.

Eesmärkide saavutamiseks toetab LIRA programm Aafrika karjääri alguses teadlasi, et nad juhiksid koostööprojekte, mis uurivad koostöös kohalike omavalitsuste, kogukondade, tööstuse ja valitsusega uusi lähenemisviise linna tuleviku ümbermõtestamiseks Aafrikas.

🌟 Kuidas see töötab

LIRA 2030 programm ei toeta oma osalejaid mitte ainult toetuste, vaid ka koolituste, iga-aastaste teadusfoorumite ning juhtimise ja karjääri edendamise kaudu.


Integreeritud teadusuuringute alane koolitus

Eesmärkide saavutamiseks pakub programm koolitustegevust, et tugevdada Aafrika teaduslikku suutlikkust, et rakendada uudseid kaasprojekteerimise ja koostootmise metoodikaid ning muid asjakohaseid lähenemisviise, mis on vajalikud kvaliteetse integreeritud teadustöö läbiviimiseks. Iga koolitus sisaldab ka ettepanekute koostamise ja teaduskommunikatsiooni mooduleid.

Koolitusel osalejate väljaselgitamiseks kuulutatakse välja avatud eeltaotlusvoorud. Edukate eeltaotluste esindajad kutsutakse osalema koolitusseminaridel, mille järel antakse osalejatele 2-3 kuud täistaotluste väljatöötamiseks. Edukad täistaotlused saavad 2-aastase uurimistoetuse (vt allpool). Koolitus on stipendiumi lahutamatu osa, et karjääri alguses teadlastel oleks vajalikud oskused ja teadmised integreeritud uurimisettepanekute väljatöötamiseks ja seda tüüpi uuringute läbiviimiseks. Esimene koolitustöötuba toimus 3.-7 Nairobis 2016. Teine koolitusüritus toimus Kampalas Makerere Ülikoolis 2016-28.

Kokku toimub programmi jooksul kolm koolitust. Need tarnib ISC koostöös ISC ROA ja NASAC ning teiste asjakohaste institutsioonidega Aafrikas.


Koostöös tehtavad uurimistoetused

Programm annab kaheaastaseid teaduskoostöötoetusi (90 000 eurot iga kahe aasta kohta), et edendada piirkondlikul tasandil ülemaailmset jätkusuutlikkust käsitlevat teaduskoostööd, ühendades karjääri alguses teadlasi valdkondade ja riikide vahel. Need stipendiumid toetavad ka teadusuuringute kaasprojekteerimist ja ühistootmist sidusrühmadega.

Toetust saavad taotleda ainult integreeritud teadusuuringute koolitustegevuses osalejad (vt eespool).

5 aasta pärast on programmi eesmärk konsolideeruda üle 30 globaalse jätkusuutlikkuse alase integreeritud uurimisprojekti võrgustik. Nende projektide käigus tehtud uuringud peaksid andma tõendeid ja looma vahendeid, et toetada Aafrika keeruliste jätkusuutlikkuse väljakutsete üle otsustamist. Teadmisi kasutatakse ka valitsustevaheliste poliitiliste protsesside informeerimiseks (nt Agenda 2030, Sendai katastroofiriski vähendamise raamistik, Habitat III, IPCC jt).

Teadusuuringute rahastamisskeemi haldavad kaks Aafrikas asuvat asutust (NASAC ja ISC ROA).


Iga-aastased teadusfoorumid

Programm korraldab iga-aastaseid teadusfoorumeid, et edendada koostööd ja võrgustike loomist toetatud uurimisprojektide vahel. Projektide esindajad kutsutakse nendele üritustele, et jagada oma tulemusi ja kogemusi kaaslastega. Need üritused peaksid edendama teadusvahetust ja looma uut teadusalast koostööd projektide vahel. Piirkondadevahelise koostöö edendamiseks ja mitteakadeemiliste sidusrühmadega kutsutakse osalema ka teiste asjakohaste ülemaailmsete uurimisprojektide esindajad, otsustajad ja praktikud. Üritused hõlmavad ka suutlikkuse suurendamise tegevusi, et tugevdada projektide teadussuhtlust ja teadusnõustamist valitsuste oskustele.

Kokku on programmi jooksul kavas läbi viia kolm iga-aastast avatud teadusfoorumit, mida korraldab ISC ROA koostöös ISC ja NASAC-ga.


Juhtimine ja karjääriredel

Programm pakub ka rahvusvahelise karjäärivõimalusi programmiga toetatavatele karjääri alustavatele teadlastele, nimetades neid rahvusvahelistesse teaduskomisjonidesse ja konverentsidesse, töörühmadesse ja valitsustevahelistesse poliitikaprotsessidesse.


Helista eelpakkumiste tegemiseks

Programmi jooksul kuulutati välja kokku kolm eeltaotluste esitamise konkurssi.

Esimene üleskutse keskendus energia-tervise-looduskatastroofide seose mõistmisele Aafrika linnakontekstis.

Teine kõne oli käimas Säästva arengu eesmärgi 11 rakendamise edendamine Aafrika linnades.

Kolmas kõne oli käimas Aafrika säästva linnaarengu teed.

📋 Juhtimine ja juhtimine

Programmi LIRA 2030 rakendamise ja strateegilise arengu jälgimiseks määrati juunis 2016 ametisse nõuandekomitee. Sellesse komiteesse kuuluvad Aafrika teadlased, sidusrühmade esindajad ja kõigi kaasatud partnerite juhtkonna esindajad:

 • Cheikh Mbow – tegevdirektor: START International Inc.
 • Nelson Sewankambo – Uganda Makerere ülikooli terviseteaduste kolledži meditsiiniprofessor ja direktor
 • Nick Perkins – SciDev.Neti direktor
 • Peggy Oti-Boateng – teaduse ja tehnoloogia vanemprogrammispetsialist ning ANSTI koordinaator, UNESCO MSRO Lõuna-Aafrikas
 • Samuel Babatunde-Agbola – linna- ja regionaalplaneerimise osakond, Ibada ülikooli sotsiaalteaduste teaduskond, Nigeeria
 • Shuaib Lwasa – Uganda Makerere ülikooli geograafiaosakonna IRDR-i teaduskomitee esimees
 • Susan Parnell – Lõuna-Aafrika Vabariigi Kaplinna ülikooli keskkonna- ja geograafiateaduste osakonna Aafrika linnade keskuse tegevjuht, endine linnatervise ja heaolu teaduskomitee liige
 • Elvin Nyukuri – varajane karjääriteadlane, Nairobi ülikool, Kenya, keskkonnaõiguse ja -poliitika edasijõudnute uuringute keskus, humanitaar- ja sotsiaalteaduste kolledž
 • Heide Hackmann (ex-officio) – ISC tegevdirektor
 • Daniel Nyanganyura (ex-officio) – ISC ROA direktor
 • Mathieu Denis (ex-officio) – ISC teadusdirektor

Komisjon koguneb igal aastal, et määratleda programmi teadusstrateegia, langetada uurimisettepanekute läbivaatamise põhjal teaduse rahastamisotsuseid ning leppida kokku programmi edasine arendamine.

Programmi elluviimiseks on loodud juhtkond, mis koosneb ISC, ISC Aafrika regionaalbüroo ja NASAC esindajatest, võttes arvesse nõuandekomitee otsuseid.

📈 Senised edusammud

Alates selle loomisest 2016. aastal on programm välja kuulutanud kolm avatud eeltaotluste esitamise konkurssi:

 1. "Energia-tervise" ja "tervise-looduskatastroofide" seoste mõistmine Aafrika linnades (2016);
 2. SDG11 rakendamise edendamine Aafrika linnades (2017); ja
 3. Jätkusuutliku linnaarengu teed Aafrikas (2018).

Nende konkursikutsete tulemusena on programm toetanud 28 koostööprojekti (iga kahe aasta jooksul kuni 90,000 XNUMX euro väärtuses), mille eesmärk on lahendada Aafrika linnade kontekstis keerulisi probleeme. Iga projekt koondab linnu vähemalt kahes Aafrika riigis. Eesmärk on edendada teaduskoostööd Aafrika teadusasutuste vahel ja õppimist linnade lõikes. Erilist rõhku pannakse madala sissetulekuga riikide teaduskoostöös osalemise tagamisele. Projektid hõlmavad XNUMX riiki Aafrikas, sealhulgas Angola, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Kongo Demokraatlik Vabariik, Etioopia, Ghana, Elevandiluurannik, Keenia, Malawi, Mosambiik, Namiibia, Niger, Nigeeria, Rwanda, Senegal, Lõuna-Aafrika, Tansaania, Togo, Uganda, Sambia ja Zimbabwe.

LIRA programm pakub ka viiepäevaseid koolitusseminare väljavalitud projektide uurijatele, et suurendada nende teaduslikku suutlikkust TD-uuringute läbiviimiseks, toetada teadlasi sisukate inter- ja transdistsiplinaarsete projektide loomisel, toetada projektide arendamist. ettepanekuid ja tugevdada teadussuhtlusoskusi. Toimunud on kolm töötuba: Keenias Nairobis 2016. aasta oktoobris; sisse Kampala, Uganda, augustis 2017; ja sisse Abidjan2018. aasta septembris Côte d'Ivoire'is. Umbes 100 karjääri alustavat teadlast üle Aafrika on saanud koolituse. Programm pakub ka TD koolitusi valitud projektide kaasuurijatele.

LIRA 2030 Africa pakub iga-aastaste teadusfoorumite kaudu ka võimalusi teadusvahetuseks ning lõuna-lõuna ja põhja-lõuna vaheliseks teaduskoostööks. Kolm foorumit on toimunud: in Abuja, Nigeeria novembris 2017; sisse Dakar, Senegal 2019. aasta veebruaris; ja sisse Addis Abebas, Etioopias 2020. aasta veebruaris. Karjääri alguses teadlastel on võimalusi karjääri arendamiseks ka rahvusvahelistes teaduskomiteedes ja konverentsidel, töörühmades ja valitsustevahelistes poliitikaprotsessides osalemise kaudu. Näiteks perioodil 2016–2019 olid LIRA toetuse saajad esindatud ÜRO STI foorumitel, kõrgetasemelistel säästva arengu poliitilistel foorumitel, IPCC linnade ja kliimamuutuste teaduskonverentsil, rahvusvahelistel transdistsiplinaarsetel konverentsidel ja paljudel teistel. Teadlastel oli võimalus tutvustada oma uurimistööd, anda oma panus dialoogi, luua uusi võrgustikke ja koostööd.

🤝 Kas olete huvitatud sellesse programmi panustamisest?

Kuigi nõudlus integreeritud teadusuuringute järele on suur, on institutsiooniline ja rahaline toetus endiselt ebapiisav, eriti vähem arenenud riikides. 5-aastase programmi eesmärk on suurendada ülemaailmset ja piirkondlikku institutsioonilist ja rahalist toetust, kaasates piirkondlikud sidusrühmad teadusuuringutesse, suutlikkuse suurendamisse ja võrgustike loomisesse ning korraldades strateegilisi kohtumisi rahastamisasutuste ja peamiste piirkondlike institutsioonidega. Seega, kui teie organisatsioon on huvitatud integreeritud teadusuuringute ning sellega seotud suutlikkuse suurendamise ja võrgustike loomise tegevuste toetamisest, võtke ühendust lira2030africa@council.science koostöövõimaluste arutamiseks.

📖 Siiani avaldatud artiklid, mis hõlmavad LIRA teadlasi

Allpool on nimekiri artiklitest, mis on LIRA teadlaste panusega tänaseks avaldatud. Mitmed käsikirjad on ülevaatamiseks esitatud ja need on veel avaldamata. 

 1. Ablo, AD ja Etale, A. 2022. Lisaks tehnilisele: taaskasutatud vee vastuvõetavust mõjutavate tegurite piiritlemine. Urban Water Journal. https://doi.org/10.1080/1573062X.2022.2155847  
 1. Ambole, A. 2020. Disaini integreerimine transdistsiplinaarsesse uurimistöösse: perspektiivid linna-Aafrikast. Disainiprobleemid, Vol. 36, nr 2, lk 28–40. https://doi.org/10.1162/desi_a_00588 
 1. Ambole, A., Koranteng, K., Njoroge, P. ja Luhangala, DL 2021. Ülevaade Sahara-taguse Aafrika energiakogukondadest kui üleminekuteest energiademokraatiale. Jätkusuutlikkus, Vol. 13, nr 4. https://doi.org/10.3390/su13042128 
 1. Ambole, A., Musango, JK, Buyana, K., Ogot, M., Anditi, C., Mwau, B., Kovacic, Z., Smit, S., Lwasa, S., Nsangi, G., Sseviiri , H. ja Brent, AC 2019. Kodumajapidamiste energiaüleminekute vahendamine ühisdisaini kaudu Keenia, Uganda ja Lõuna-Aafrika linnades. Energiauuringud ja sotsiaalteadused, Vol. 55, lk 208–17. https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.05.009 
 1. Antwi-Agyei, P., Dwumfour-Asare, B., Adjei, KA, Kweyu, R. ja Simiyu, S. 2020. Madala sissetulekuga asulate jagatud kanalisatsiooni tõhusa haldamise takistuste ja võimaluste mõistmine – Kumasi juhtum , Ghana. Rahvusvaheline keskkonnauuringute ja rahvatervise ajakiri, Vol. 17, nr 12. https://doi.org/10.3390/ijerph17124528    
 1. Antwi-Agyei, P., Monney, I., Adjei, KA, Kweyu, R. ja Simiyu, S. 2022. Ühised, kuid puhtad kodukäimlad: mis teeb selle võimalikuks? Tõendid Ghanast ja Keeniast. Rahvusvaheline keskkonnauuringute ja rahvatervise ajakiri, Vol. 19, nr 7. https://doi.org/10.3390/ijerph19074271  
 1. Bloem, S., Swilling, M. ja Koranteng, K. 2021. Energiademokraatia tänavatele viimine: sotsiaal-tehniline õpe, institutsiooniline dünaamilisus ja integratsioon Lõuna-Aafrika kogukonna energiaprojektidesse. Energiauuringud ja sotsiaalteadused, Vol. 72 https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101906 
 1. Buyana, K. 2019. Uste lahti hoidmine: teaduse, poliitika ja praktika liideste katsetamine Aafrikas säästva linnaarengu nimel. Elamumajanduse ja ehituskeskkonna ajakiri, Vol. 35, lk 539–54. https://doi.org/10.1007/s10901-019-09699-3 
 1. Buyana, K. 2021. Kas globaalsed pandeemiad häirivad või toovad kaasa muutusi linnades? Tõendite süstemaatiline ülevaade. Avatud sotsiaal- ja humanitaarteadused, Vol. 4, nr 1. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100138.  
 1. Buyana, K. 2022. Transgressioon linnade energiataristu maastikel. Maastikuuuringud, 1-13. https://doi.org/10.1080/01426397.2022.2039108  
 1. Buyana, K., Byarugaba, D., Sseviiri, H., Nsangi, G. ja Kasaija, P. 2019. Experimentation in an African naabruses: refleksioonid linnade säästvale energiale üleminekuks. Linnafoorum, Vol. 30, nr 2, lk 191–204. https://doi.org/10.1007/s12132-018-9358-z 
 1. Buyana, K., Lwasa, S. ja Kasaija, P. 2019. Sooideoloogiad ja kliimarisk: kuidas on seos jätkusuutlikkusega seotud Aafrika linnas? International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, Vol. 10, nr 1, lk 16–30. https://doi.org/10.4018/IJSESD.2019010102 
 1. Buyana, K., Lwasa, S., Tugume, D., Mukwaya, P., Walubwa, J., Owuor, S., Kasaija, P., Sseviiri, H., Nsangi, G. ja Byarugaba, D. 2020 Aafrika linnade kliimamuutustele vastupanuvõime suurendamise teed. Environmental Research Letters, Vol. 15, nr 7. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab7951 
 1. Buyana, K., Walubwa, J., Mukwaya, P. et al. 2021. Linnaelanikud, teadlased ja poliitikakujundajad: jõud teadmiste koostootmisel. Linnamuutused, Vol. 3, nr 1. https://doi.org/10.1186/s42854-021-00020-6  
 1. Buyana, K., Walubwa, JJA, Mukwaya, P., Sseviiri, H., Byarugaba, D. ja Nakyagaba, GN 2022. Globaalsed normid, Aafrika kontekstid: raamistik SDG-de lokaliseerimiseks linnades. Croese, S., Parnell, S. (toim.), Kestliku arengu eesmärkide lokaliseerimine Aafrika linnades. Säästva arengu eesmärkide sari. Cham, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95979-1_3  
 1. Campbell, CA, Bartington, SE, Woolley, KE, Pope, FD, Thomas, GN, Singh, A., Avis, WR, Tumwizere, PR, Uwanyirigira, C., Abimana, P. ja Kabera, T. 2021. Uurimine toiduvalmistamise mustrid ja arusaamad õhukvaliteediga seotud sekkumistest naiste seas Rwanda linnas. Rahvusvaheline keskkonnauuringute ja rahvatervise ajakiri, Vol. 18, nr 11. https://doi.org/10.3390/ijerph18115984 
 1. Croese, S., Dominique, M. ja Raimundo, IM 2021. Linnateadmiste koostootmine Angolas ja Mosambiigis: SDG 11 täitmine. npj Linna jätkusuutlikkus, Vol. 1, nr 8. https://doi.org/10.1038/s42949-020-00006-6 
 1. Ebikeme, C., Gatzweiler, F., Oni, T., Liu, J., Oyuela, A. ja Siri, J. 2019. Xiamen Call for Action: building the brain of the city – universaalsed linnatervise põhimõtted. Ajakiri Linnatervis, Vol. 96, nr 4, lk 507–09. https://doi.org/10.1007/s11524-018-00342-0 
 1. Elias, P. ja de Albuquerque, JP 2022. Andmed ja säästva arengu eesmärkide lokaliseerimine Aafrikas: SDG 11 juhtum Lagoses ja Accras. Croese, S., Parnell, S. (toim.), Kestliku arengu eesmärkide lokaliseerimine Aafrika linnades. Säästva arengu eesmärkide sari. Cham, Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95979-1_8 
 1. Gatzweiler, F., Fu, B., Rozenblat, C., Su, HJ. J., Luginaah, I., Corburn, J., Bouffford, JI, Valdes, JV, Nguendo-Yongsi, B., Howden-Chapman, P., Singh, RB, Cooper, R., Oni, T. ja Zhu , YG. 2020. COVID19 paljastab linnatervishoiu süsteemsuse kogu maailmas. Linnad ja tervis. https://doi.org/10.1080/23748834.2020.1763761 
 1. Kabera, T., Bartington, S., Uwanyirigira, C., Abimana, P. ja Pope, F. 2020. Indoor PM2.5 omadused ja CO kontsentratsioon biomassi kütust kasutavates majapidamistes Rwandas Kigalis. International Journal of Environmental Studies, Vol. 77, nr 6, lk 998–1011. https://doi.org/10.1080/00207233.2020.1732067 
 1. Kareem, B., McClure, A., Walubwa, J., Koranteng, K., Mukwaya, PI and Taylor, A. 2022. Power dynamics in transdistsiplinaarsed uuringud jätkusuutlike linnade üleminekute jaoks. Keskkonnateadus ja -poliitika, Vol. 131, lk 135–42. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.02.001  
 1. Kovacic, Z., Musango, JK, Ambole, LA, Buyana, K., Smit, S., Anditi, C., Mwau, B., Ogot, M., Lwasa, S., Brent, AC, Nsangi, G ja Sseviiri, H. 2019. Erinevuste küsitlemine: Aafrika mitteametlike asulate võrdlev analüüs. Maailma areng, Vol. 122, lk 614–27. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.06.026 
 1. Kouamé, PK, Fokou, G., Koffi, AJD, Sani, A., Bonfoh, B. ja Dongo, K. 2022. Assessing institutional stakeholders' perception and limitations on coping strategies in flooding risk management in West Africa. Rahvusvaheline keskkonnauuringute ja rahvatervise ajakiri. Vol. 19, nr 11, 6933. https://doi.org/10.3390/ijerph19116933    
 1. Kushitor, SB, Alimohammadi, S. ja Currie, P. 2022. Narratiiviuuringud mitteametliku toidusektori rollist toiduvoogudes ja jätkusuutlikes üleminekutes COVID-19 blokaadi ajal. PLOS jätkusuutlikkus ja ümberkujundamine, Vol. 1, nr 12, e0000038. https://doi.org/10.1371/journal.pstr.0000038 
 1. Kushitor, SB, Badu, M., Kushitor, MK ja Currie, P. 2022. Juurdepääs turu infrastruktuurile ja selle mõju toidukäitlemisele ja toiduohutusele köögiviljakauplejate seas Aafrika linnas. Jätkusuutlike toidusüsteemide piirid. https://doi.org/10.3389/fsufs.2022.724190     
 1. Langa, ZV, Kushitor, SB, Koen, N. ja Harper, J. 2022. Jätkusuutlikkuse muutmisagentide väljatöötamise uurimine: Stellenboschi ülikooli algatuse Listen, Live and Learn tulemused. International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 23 nr 8, lk 309–23. https://doi.org/10.1108/IJSHE-01-2022-0029  
 1. Mejía-Dugand, S., Croese, S. ja Reddy, SA 2020. SDG rakendamine kohalikul tasandil: õppetunnid reageerimisest koroonaviiruse kriisile kolmes globaalse lõunapiirkonna linnas. Jätkusuutlike linnade piirid, Vol. 2 https://doi.org/10.3389/frsc.2020.598516    
 1. Morgner, C., Ambole, A., Anditi, C. jt. 2020. Suhtlusvõrgustike dünaamika uurimine linna mitteametlikes asulates: Keenia Mathare Valley juhtum. Linnafoorum, Vol. 31, lk 489–512. https://doi.org/10.1007/s12132-020-09389-2 
 1. Mutumbi, U., Thondhlana, G. ja Ruwanza, S. 2021. Teatatud käitumismustrid elektritarbimise kohta madala sissetulekuga leibkondade seas Makhandas, Lõuna-Aafrikas. Jätkusuutlikkus, Vol. 13, nr 13. https://doi.org/10.3390/su13137271 
 1. Mutumbi, U., Thondhlana, G. ja Ruwanza, S. 2022. Kaasprojekteeritud sekkumised toovad Lõuna-Aafrika Makhanda madala sissetulekuga leibkondades märkimisväärset elektrisäästu. Energies, Vol. 15, 2320. https://doi.org/10.3390/en15072320 
 1. Mutumbi, U., Thondhlana, G. ja Ruwanza, S. 2022. Kodumajapidamiste elektrikasutuse käitumise uuringu staatus Lõuna-Aafrikas aastatel 2000–2022. energiad, Vol. 15, 9018. https://doi.org/10.3390/en15239018  
 1. Muzenda, T., Dambisya, PM., Kamkuemah, M., Gausi, B., Battersby, J. and Oni, T. 2022. Mapping food and kehalise aktiivsuse keskkonnad madala ja keskmise sissetulekuga riikides: süstematiseeritud ülevaade. Tervisepaik, Vol. 75, 102809. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2022.102809   
 1. Mwandila, G., Mwanza, M., Sikhwivhilu, K., Siame, J., Mutanga, SS and Simposya, A. 2021. Modeling energy needs for a biogas-supported decentralized water treatment systems for communities in Chambishi (Sambia) and Diepsloot (Lõuna-Aafrika) vallad. Taastuvenergia fookus, Vol. 37, lk 20–26. https://doi.org/10.1016/j.ref.2021.02.003  
 1. Ndebele-Murisa, MR, Mubaya, CP, Pretorius, L., Mamombe, R., Iipinge, K., Nchito, W., Mfune, JK, Siame, G. ja Mwalukanga, B. 2020. City to city learning and teadmistevahetus Lõuna-Aafrika kliimataluvuse kohta. PLoS ONE, Vol. 15, nr 1. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227915 
 1. Nguendo-Yongsi, B., Muzenda, T., Bertrand Djouda Feudjio, Y., Kenfack Momo, DN ja Oni, T. 2022. Sektoritevaheline koostöö tervemate inimasustuse nimel: Kamerunis Doualas asuvate sidusrühmade arusaamad ja kogemused. Linnad ja tervis, Vol. 6, nr 3, lk 602–15. https://doi.org/10.1080/23748834.2022.2078071  
 1. O'Farrell, P., Anderson, P., Culwick, C., Currie, P., Kavonic, J., McClure, A., Ngenda, G., Sinnott, E., Sitas, N., Washbourne, C ., Audouin, M., Blanchard, R., Egoh, B., Goodness, J., Kotzee, I., Sanya, T., Stafford, W. ja Wong, G. 2019. Vastupidavate Aafrika linnade poole: jagatud väljakutsed ja võimalused ökoloogilise infrastruktuuri säilitamiseks ja hooldamiseks. Globaalne jätkusuutlikkus, Vol. 2 https://doi.org/10.1017/sus.2019.16 
 1. Odume, ON, Amaka-Otchere, A., Onyima, B., Aziz, F., Kushitor, S. ja Thiam, S. 2021. Teaduse-poliitika-ühiskonna interaktsioonide rajad, kontekstuaalne ja mastaapne dünaamika transdistsiplinaarsetes uuringutes Aafrika linnades. Keskkonnateadus ja -poliitika, Vol. 125, lk 116–25. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.08.014 
 1. Odume, ON, Onyima, BN, Nnadozie, CF, Omovoh, GO, Mmachaka, T., Omovoh, BO, Uku, JE, Akamagwuna, FC ja Arimoro, FO 2022. Ökoloogilise halvenemise juhtimine ja institutsionaalsed tegurid linna jõgede ökosüsteemides ülevaated Aafrika linnade juhtumiuuringutest. Jätkusuutlikkus, Vol. 14, nr 21, 14147. https://doi.org/10.3390/su142114147  
 1. Oni, T., Kockat, J., Martinez-Herrera, E., Palti, I., Johns, A. ja Caiaffa, WT 2019. Tervishoiukogukond peab propageerima tervislikke ja jätkusuutlikke linnaeluruume. BMJ arvamus. https://bit.ly/340kfmz  
 1. Oni, T., Mogo, E., Ahmed, A. ja Davies, JI 2019. Universaalse tervisekindlustuse silode jaotamine: mittenakkushaiguste esmase ennetamise süsteemide suunas Aafrikas. BMJ ülemaailmne tervis. http://dx.doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001717   
 1. Opiyo, R., Osano, P., Mbandi, A., Apondo, W. ja Muhoza, C. 2020. Kasutades kodanikuteadust õhu ja muude saasteallikate kumulatiivse riski hindamiseks mitteametlikes asulates. Puhta õhu ajakiri, Vol. 30, nr 1. https://doi.org/10.17159/caj/2020/30/1.8374  
 1. Prins, FX, Etale, A., Dziwornu, A. ja Thatcher, A. 2022. Veepuudus ja alternatiivsed veeallikad Lõuna-Aafrikas: kas teabe pakkumine võib muuta arusaamu? Urban Water Journal. https://doi.org/10.1080/1573062X.2022.2026984  
 1. Sanfo, S., Neya, O., Da, S., Salack, S., Amikuzuno, J., Gandaa, BZ, Hackman, KO ja Ogunjobi, KO 2021. Waste Recycling and Repurposing to address SDG 11 in Burkina Faso: kas mitme sidusrühma platvormid on olulised? Croese, S. et al. (toim.), Kestliku arengu eesmärkide elluviimine Aafrika linnades. Springer loodus. 
 1. Sesan, T., Sanfo, S., Sikhwivhilu, K., Dakyaga, F., Aziz, F., Yirenya-Tawiah, D., Badu, M., Derbile, E., Ojoyi, M., Ibrahim, B ja Adamou, R. 2021. Teadmiste kaastootmise vahendamine kaasavaks valitsemiseks ning toidu-, vee- ja energiateenuste osutamiseks Aafrika linnades. Linnafoorum. https://doi.org/10.1007/s12132-021-09440-w 
 1. Sesan, T. ja Siyanbola, W. 2021. „See on tegelikkus”: teadlaste ja poliitikakujundajate kaasamise hõlbustamine Nigeeria majapidamiste energiasektoris. Humanitaar- ja sotsiaalteadused Kommunikatsioon, Vol. 8, nr 73. https://doi.org/10.1057/s41599-021-00754-5 
 1. Shackleton, E., Taylor, A., Gammage, L., Gillson, L., Sitas, N., Methner, N., Barmand, S., Thorn, J., McClure, A., Cobban, L., Jarre, A. ja Odume, ON 2023. Transdistsiplinaarsete teadusuuringute edendamine õiglase ja säästva arengu teede jaoks kogu Aafrikas: milliseid muudatusi on vaja? Ökosüsteemid ja inimesed, Vol. 19. nr 1, 2164798, DOI: 10.1080/26395916.2022.2164798    
 1. Sherbinin, A., Bowser, A., Chuang, T., Cooper, C., Danielsen, F., Edmunds, R., Elias, P., Faustman, E., Hultquist, C., Mondardini, R., Popescu, I., Shonowo, A. ja Sivakumar, K. 2021. Kodanikuteaduse andmete kriitiline tähtsus. Piirid kliimas. https://doi.org/10.3389/fclim.2021.650760    
 1. Sikhwivhilu, K., Mutanga, S. ja Siame, J. 2020. Vee-energia-tervise seose mõistmine Aafrika linnakontekstis: biogaasi toega detsentraliseeritud veepuhastussüsteemi suunas Diepslooti (Lõuna-Aafrika) ja Chambishi (Sambia) linnaosadele. Pretoria, Lõuna-Aafrika Aafrika Instituut. ISBN: 978-0-7983-0480-1 
 1. Sikosana, ML, Sikhwivhilu, K., Moutloali, R. ja Madyira, DM 2019. Municipal reoveepuhastustehnoloogiad: ülevaade. Procedia tootmine, Vol. 35, lk 1018–24. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.06.051  
 1. Simiyu, S., Antwi-Agyei, P., Adjei, K. ja Kweyu, R. 2021. Strateegiate väljatöötamine ja katsetamine jagatud kanalisatsiooni puhtuse parandamiseks Keenia Kisumu madala sissetulekuga asulates. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, Vol. 105, nr 6, lk 1816–25. https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-1634  
 1. Simiyu, SN, Kweyu, RM, Antwi-Agyei, P. ja Adjei, KA 2020. Kenya madala sissetulekuga asulate jagatud sanitaarseadmete puhtuse tõkked ja võimalused. BMC Public Health, Vol. 20, lk 1–12. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09768-1 
 1. Thiam, S., Aziz, F., Kushitor, SB, Amaka-Otchere, ABK, Onyima, BN ja Odume, ON 2021. Transdistsiplinaarsete uuringute panuse analüüsimine Aafrika linnade ülemaailmsesse jätkusuutlikkuse tegevuskavasse. Jätkusuutlikkuse teadus, Vol. 16, lk 1923–44. https://doi.org/10.1007/s11625-021-01042-6 
 1. Thondhlana, G., Mubaya, CP, McClure, A., Amaka-Otchere, ABK ja Ruwanza, S. 2021. Linna jätkusuutlikkuse hõlbustamine transdistsiplinaarsete (TD) uuringute kaudu: õppetunnid Ghanast, Lõuna-Aafrikast ja Zimbabwest. Jätkusuutlikkus, Vol. 13 https://doi.org/10.3390/su13116205  
 1. Tidwell, J., Chipungu, J., Ross, I., Antwi-Agyei, P., Alam, MU, Tumwebaze, IK, Norma G., Cumming, O. ja Simiyu, S. 2020. Where shared sanitation is the Ainus kohene võimalus: teadusuuringute kava ühiseks kanalisatsiooniks tihedalt asustatud madala sissetulekuga linnakeskkondades. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, Vol. 104, nr 2, lk 429–32. https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0985 
 1. Tshililo, PT, Mutanga, S., Sikhwivhilu, K., Siame, J., Hongoro, C., Managa, LR, Mbohwa, C. and Madyira, DM 2022. Analysis of the determinants of the home's water access and payments among the linnavaesed. Diepsloot Townshipi juhtumiuuring. Maa füüsika ja keemia, osad A/B/C, Vol. 127, 103183. https://doi.org/10.1016/j.pce.2022.103183  
 1. Vearey, J., Luginaah, I., Magitta, NF, Shilla, DJ ja Oni, T. 2019. Linnatervishoid Aafrikas: kriitiline globaalne terviseprioriteet. BMC Public Health, Vol. 19 https://doi.org/10.1186/s12889-019-6674-8  
 1. Visagie, J. ja Turok, I. 2020. Linnatiheduse saavutamine Aafrika mitteametlikes asulates. Keskkond ja linnastumine, Vol. 13, nr 2. http://doi.org/10.1177/0956247820907808 
 1. Visagie, J., Turok, I. ja Misselhorn, M. 2020. Tiheda mitteametliku asustuse uuendamine ülespoole ehitades: Lõuna-Aafrikas Durbanis asuva mitteametliku asustuse õppetunnid. HSRC poliitika lühisari. mai 2020. https://repository.hsrc.ac.za/handle/20.500.11910/15420  
 1. Vodounon, H., Azalou-Tingbé, E., Houedakor, K., Amoussou, E., Nantob, M., Adoho, G. ja Odoulami, L. 2021. Alternatiivsed sanitaar- ja strateegilised juhised Cotonou kaevu vee turvalisuse jaoks (Benin) ja Lomé (Togo). Journal of Water Resource and Protection, Vol. 13, lk 675–98. https://doi.org/10.4236/jwarp.2021.139036 
 1. Vodounon, HST, Houedakor, KZ, Amoussou, E. ja Dossou-Yovo, AC 2021. Linnade ainevahetuse mõju kaevude vee kvaliteedile Cotonous (Benin) ja Lomé (Togo). Journal of Water Resource and Protection, Vol. 13, lk 539–62. https://doi.org/10.4236/jwarp.2021.138030 
 1. Wantim, MN, Fon Peter, N., Eyong, NJ, Zisuh, AF, Yannah, M., Lyonga, MR, Yenshu, EV ja Ayonghe, SN 2022. Üleujutuste oht ja sellega seotud tervisemõjud Limbe tervisepiirkonnas, Kamerun. Aafrika terviseteaduste ajakiri. Vol. 35, nr 4 (2022)  
 1. Weimann, A., Kabane, N., Jooste, T., Hawkridge, A., Smit, W. ja Oni, T. 2020. Tervis läbi inimasustuse: poliitikakujundajate arusaamade uurimine inimasustuse meetmetest elanikkonna tervise parandamiseks linnades Lõuna-Aafrika. Habitat International, Vol. 103 https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102203 
 1. Weimann, A., Nguendo-Yongsi, B., Foka, C., Waffo, U., Carbajal, P., Sietchiping, R. ja Oni, T. 2020. Developing a participatory approach to building a coalition of transdistsiplinaarsed actors for tervislik linnaplaneerimine Aafrika linnades – juhtumiuuring Doualas, Kamerunis. Linnad ja tervis. https://doi.org/10.1080/23748834.2020.1741966 
 1. Weimann, A. ja Oni, T. 2019. Süstematiseeritud ülevaade linnaliste mitteametlike asulate tervisemõjudest ja sekkumiste ajakohastamise mõjust Lõuna-Aafrikas, kiiresti urbaniseeruvas keskmise sissetulekuga riigis. Rahvusvaheline keskkonnauuringute ja rahvatervise ajakiri, Vol. 16, nr 19. https://doi.org/10.3390/ijerph16193608 
 1. Woolley, KE, Bagambe, T., Singh, A., Avis, WR, Kabera, T., Weldetinsae, A., Mariga, ST, Kirenga, B., Pope, FD, Thomas, GN ja Bartington, SE 2020. Puidu ja söe koduse toiduvalmistamise, hingamisteede sümptomite ja ägedate hingamisteede infektsioonide vahelise seose uurimine Ugandas alla 5-aastaste laste seas: 2016. aasta demograafilise ja terviseuuringu ristlõike analüüs. Rahvusvaheline keskkonnauuringute ja rahvatervise ajakiri, Lend. 17, Ei 11, 3974. https://doi.org/10.3390/ijerph17113974  
 1. Wolley, K., Bartington, SE, Pope, FD, Price, MJ, Thomas, GN ja Kabera, T. 2020. Süsinikmonooksiidi tase biomassi valmistamisel kaubanduslikes sööklates Kigalis, Rwandas. Keskkonna- ja töötervishoiu arhiivid, Vol. 76, nr 2, lk 75–85. https://doi.org/10.1080/19338244.2020.1761279 

▶ Videod

Kõigi LIRA videote vaatamiseks klõpsake paremas ülanurgas oleval märgil "1/15".

Kursuse muutmine: pilk ümberkujundavale jõgede majandamisele Durbanis

Dokumentaalfilm, LIRA2030 meeskond Durbanis, 24 juuli 2020

RICHE Aafrika töötuba

Dr Tolullah Oni, 7. veebruar 2020

Miks Lõuna-Aafrika on maailma kõige ebavõrdsem riik

LIRA stipendiaat Justin Visagie, 27 juuni 2021

Parkingtoni projekt

LIRA stipendiaat Justin Visagie, 8 juuli 2021


blogid


Jaga:

Otse sisu juurde