2017. aastal rahastatud projektid

Neid projekte toetatakse osana esimesest LIRA 2030 Aafrika üleskutsest, mille eesmärk on edendada säästva arengu eesmärgi 11 rakendamist Aafrika linnades.

Kui olete huvitatud mõne projektiga ühendust võtmast, palun saatke e-kiri katsia.paulavets@council.science.

Energiakogukondade koostöö koos energiavaeste naistega linnapiirkondades: juhtumiuuringud Keenias, Ugandas ja Lõuna-Aafrikas

Linnade mitteametlike asulate kiire kasv Sahara-taguses Aafrikas on ületanud majapidamisenergia varu, mis on toiduvalmistamiseks, valgustamiseks ja kütmiseks hädavajalik ressurss. Selle tulemusena kasutavad kodumajapidamised ebatõhusaid energiaallikaid, nagu puit, süsi ja petrooleum, mis põhjustab siseõhu saastumist ja halvendab nende tervist. Aafrika mitteametlikes asulates leibkonna energia ja sellega seotud tervisetulemuste omavaheliste seoste kohta, samuti leibkondade energiavaesuse soolise olemuse mõjude kohta on vähe teadmisi.

Projekti raames viiakse läbi uuringud kahes mitteametlikus linnaasulas Keenias ja Ugandas ning võrreldakse tulemusi käimasolevate uuringutega Lõuna-Aafrika mitteametlikus linnaasulas. Projekt tugineb suurel määral sidusrühmade kaasamisele (koos asulate elanike, ekspertide ja poliitikas osalejatega) ja eksperimentaalsetele uuringutele, et pakkuda välja täiustatud tehnoloogiaid ja paremaid poliitikaid, mis aitavad veelgi kaasa riiklike energiaeesmärkide saavutamisele kolmes riigis. Lõppkokkuvõttes püüab projekt luua teadmisi majapidamiste energiateenuste kohta, mis on sootundlikud, millel on paremad tervisenäitajad ja mis on majanduslikult elujõulised.

Põhiuurija: Lorraine Amollo Ambole, Nairobi ülikool, Kenya

Projektiga seotud riigid: Kenya, Uganda, Lõuna-Aafrika.

Biogaasi toega detsentraliseeritud veepuhastussüsteem Diepslooti (Lõuna-Aafrika) ja Chambishi (Sambia) linnade kogukondadele: teostatavusuuring

Ohutu joogivesi ja piisavad sanitaarteenused on inimeste tervisele üliolulised. Aafrika linnaplahvatuse tagajärjel kasvab Aafrika linnade veenõudlus kiiremini kui rahvastiku kasv. Selle kättesaadavus seevastu väheneb ja seda süvendavad majandustegevusest tulenevad konkureerivad nõudmised, vee kvaliteedi langus ja kliimamuutuste mõju. Juba praegu põhjustab ebapiisav puhta joogiveega varustamine vee kaudu levivaid haigusi ja majandustegevuse kaotust.

Selle projekti eesmärk on tegeleda põhiliste veevarustusteenustega linnades. Selleks teeb ta ettepaneku teostada tasuvusuuring olmereoveest (reoveest) toodetud taastuvenergia kasutamise kohta elektrienergiana väikesemahuliste veepuhastusjaamade toiteks vallakogukondade veega varustamiseks. Selle uuringu jaoks valitud uurimiskohad on Diesploot (Lõuna-Aafrika) ja Chambishsi (Sambia) vallad. Kavandatav süsteem kasutab veeallikana kohalikke jõgesid; vesi, mida töödeldakse, kasutades energiaallikana biogaasi. Eeldatakse, et süsteem on jätkusuutlik ja aitab linnadel olla sõltumatud veevarustussüsteemidest. See peaks võimaldama valla kogukondadel pidevat juurdepääsu puhtale veele, mis parandab kogukonna tervist.

Põhiuurija: Keneiloe Sikhwivhilu, MINTEK, Lõuna-Aafrika Vabariik

Projektiga seotud riigid: Lõuna-Aafrika Vabariik, Sambia.

Kigali ja Dar er Salaami linnade ahjudest põhjustatud siseõhusaaste mõju tervisele: hinnang ja lahendus

Peaaegu 40% maailma elanikkonnast kasutab biomassikütust kui kodumaise energia peamist allikat. Arengumaades on söeahjud peamised toiduvalmistamise seadmed. Traditsiooniliste pliitide kasutamine halva ventilatsiooniga majapidamistes põhjustab sageli terviseprobleeme ja aitab kaasa metsade hävitamisele. Sellest hoolimata ei ole traditsiooniliste pliitide kasutamise mõju tervisele ja keskkonnale lõplikku uuringut läbi viidud.

Selle projekti eesmärk on täita lünka kirjanduses, mis käsitleb Ida-Aafrika pliitide põhjustatud mõju naiste ja laste tervisele. Projekt keskendub valitud majapidamistele kahe Aafrika riigi pealinnades, Kigalis Rwandas ja Dar es Salaamis Tansaanias. Projekti käigus hinnatakse olemasolevaid turul olevaid pliidiplaate ja tehakse koostööd valitud kogukondadega, et rekonstrueerida tõhusamaid mudeleid, kasutades kohalikke materjale, ning seejärel lisada ohutusfunktsioonid, nagu korsten, et vähendada siseõhu saastatust. Lisaks analüüsitakse uuringus uute mudelite tõhusust, kontrollides kokkupuudet siseõhusaastega enne ja pärast täiustatud pliidi paigaldamist.

Põhiuurija: Teleshore Kabera, Rwanda Ülikool

Projektiga seotud riigid: Rwanda, Tansaania.

Goma (Kongo Demokraatlik Vabariik), Buea ja Limbe (Kamerun) vulkaaniliste ja üleujutuste ohtude ja nende tervisemõjude hindamine ja iseloomustus

Buea, Limbe ja Goma, nagu enamik Aafrika linnu, kogevad kiiret majandus- ja rahvastikukasvu. Erinevalt enamikust Aafrika linnadest asuvad need kolm linna aktiivsete vulkaaniliste keskuste ümber. Buea ja Limbe asuvad Kameruni mäe külgedel ning Goma asub Nyiragongo mäe külje all. Kameruni mägi on Kameruni vulkaanijoone kõige aktiivsem vulkaan ja selle viimased pursked olid aastatel 1999 ja 2000. Nyiragongo mägi on Ida-Aafrika lõhede süsteemis aktiivsemalt teine ​​vulkaan ja selle hiljutine purse toimus 2002. aastal. Sellel on suur poolvulkaan. -püsiv laavajärv, mis võib igal ajal purskuda.

Nendest ohtudest hoolimata on linnade suurenenud linnastumine viinud kõrghoonete ehitamiseni, sageli ilma ehitusnormideta. See nähtus on väga murettekitav, kuna vulkaani poolt põhjustatud maavärinad, mis on sama intensiivsusega kui minevikus, on neis linnades endiselt väga tõenäolised. Selle projekti eesmärk on hinnata ja hinnata katastroofiriskide ulatust ja olemust nendes linnades, samuti nende ohtude mõju tervisele üha kasvavale haavatavale elanikkonnale, püüdes sellega seotud riske vähendada.

Põhiuurija: Mabel Nechia Wantim, Buea ülikool, Kamerun

Projektiga seotud riigid: Kamerun, Kongo Demokraatlik Vabariik (KDV).

Inimeste kokkupuute vähendamiseks põlemisel tekkivate saasteainetega Kampala ja Mwanza linnakogukondades

Victoria järve vesikond on Ida-Aafrika piirkonna jaoks kriitiline ökosüsteem, mis toetab üle 30 miljoni inimese, kellele järv on muu hulgas toidu-, energia-, joogi- ja niisutusvee allikas. Vesikonnal on linnakeskused järve kaldal Ugandas, Keenias ja Tansaanias. Kiire linnastumine, industrialiseerumine ja rahvastikubuum selles vesikonnas on suurendanud nõudlust kodu- ja tööstusrakenduste energia järele. Selle tulemusena on nafta ja biomassi põletamisel energia saamiseks tekkivad heitkogused järsult suurenenud, põhjustades õhusaastet ja terviseriske.

Selles projektis kasutatakse mitut sidusrühma kaasavat lähenemisviisi, et mõista ja parandada majapidamiste siseõhu kvaliteeti valitud Kampala (Uganda) ja Mwanza (Tansaania) linnakogukondades. Mõõdetakse siseõhu saaste vähenemist osalevates kodudes pärast täiustatud toiduvalmistamis- ja valgustustehnoloogiate kasutamist. Kõikide tehnoloogiate kasutamist jälgitakse spetsiaalsete andmesalvestajate abil. Arendatakse välja ja katsetatakse teisaldatavat korstnat, et uurida siseruumide saastamise võimalikku edasist vähendamist. Võtmeinformaatorite intervjuud, fookusgrupi arutelud, kogukonna koosolekud ja osalejate kodukülastused võimaldavad sügavalt mõista kogukonna hoiakute, arusaamade, uskumuste, normide ja teadmiste rolli siseõhu saasteprobleemi tekitamisel ja lahendamisel ning rakendada ühiselt tuvastatud usutavaid sekkumisi.

Põhiuurija: Kenneth Arinaitwe, Makerere Ülikool.

Projektiga seotud riigid: Uganda, Tansaania

Üleujutustega seotud vee kaudu levivate haiguste riskide leevendamine Abidjanis ja Kampalas

Kliimamuutused aitavad kaasa viimastel aastatel täheldatud üleujutuste sagenemisele ja ulatusele. Olukord on eriti kriitiline linnakeskkonnas Sahara-taguses Aafrikas, kus üleujutusi seostatakse sageli vee kaudu levivate haigustega. Loodusõnnetuste, linnade kehva infrastruktuuri ja kontrollimatult kasvava rahvastiku kombinatsioon kujutab endast suurt ohtu inimeste elatusvahenditele ja tervisele.

Kavandatava uurimistöö eesmärk on välja selgitada abid, mis on seotud kahe nakkushaiguse (st koolera ja leptospiroosi) levikuga, mis on olulised Abidjani ja Kampala üleujutuste korral. Koolera on kõhulahtisusega kulgev haigus, mille põhjuseks on halb hügieen ja kanalisatsioon. See on enamikus Aafrika linnades üleujutustega seotud peamine terviserisk. Leptospiroos levib nakatunud loomade uriini ja väljaheitega ning suureneb koos sademete hulgaga. Leptospiroosi esinemissagedus inimestel suureneb äärmuslike ilmastikunähtuste, näiteks üleujutuste ajal.

Et kompenseerida praegust asjakohaste andmete puudumist kahes valitud keskkonnas, rakendatakse projektiga strateegiat, mis põhineb inimeste, loomade ja keskkonna tervise integreerimisel, kasutades ökotervise, ühe tervise ja sanitaarohutuse planeerimise kontseptsioone. Meie eesmärk on koguda teadmisi, et soovitada piisavaid poliitikaid koolera ja leptospiroosi puhangute ennetamiseks ja ennetamiseks üleujutuste ajal.

Põhiuurija: Parfait Koffi Kouamé, Center Suisse de Recherches Scientifiques Elevandiluurannikul

Projektiga seotud riigid: Elevandiluurannik, Uganda.

Puhta õhu strateegiate pakkumine majapidamiste õhusaaste ja sellega seotud hingamisteede haiguste leevendamiseks Dar es Salaami ja Lilongwe linna mitteametlikes asulates

Selle projekti eesmärk on tõsta teadlikkust siseruumide saastatuse taseme ja hingamisteede haiguste ulatuse kohta. See teadlikkuse tõstmine aitab teavitada valitsust ja kohalikku kogukonda, et nad võtaksid vastu asjakohased puhta energia lahenduste strateegiad. Projekt viiakse ellu koos teadlaste, valitsuste ja kohalike kogukondadega Vingungutis ja Mtsirizas – kahes slummis, mis asuvad vastavalt Dar es Salaami ja Lilongwe linnas.

Põhiuurija: Ng'weina Francis, Dar es Salaami ülikool, Tansaania

Projektiga seotud riigid: Tansaania, Malawi.

Tervete kogukondade poole: kodanikuteadus õhukvaliteedi parandamiseks Nairobis (Keenia) ja Addis Abebas (Etioopia)

Sise- ja välisõhusaaste on suur ülemaailmne terviserisk, mis soodustab hingamisteede ja südame-veresoonkonna haigusi. Peamine inimeste tervise jaoks murettekitav saasteaine on peened tahked osakesed. Peamine õhusaasteallikas on energiakasutus kodus toiduvalmistamiseks ja kütmiseks ning transpordiks ja muudeks tegevusteks, mis kõik soodustavad märkimisväärselt nii sise- kui ka välisõhu saastamist madala sissetulekuga linnapiirkondades. Seega on energiasektorist tulenev õhusaaste muutumas Aafrika juhtivaks terviseriskiteguriks ja selle väljakutse ümberpööramiseks on vaja lahendusi. Kaasaegsete energiateenuste kehvast pakkumisest tulenev majapidamiste õhusaaste põhjustab Sahara-taguses Aafrikas hinnanguliselt umbes pool miljonit enneaegset surma aastas.

Selle projekti eesmärk on käsitleda inimeste terviseriske, mis tulenevad kokkupuutest energiaallikatest tuleneva sise- ja välisõhusaastega. Nairobi ja Addis Abeba madala sissetulekuga linnalähedastes piirkondades rakendataval projektil on kolm eesmärki: (1) kodanikuteaduse lähenemisviisi kasutamine Addis Abeba kogukonna õhusaaste taseme ja ulatuse hindamiseks ning jälgida õhusaastet Nairobi kogukonnas; (2) luua koos mõjutatud kogukondadega lahendusi käitumise ja poliitika muutmiseks, et tegeleda siseõhu saastatusest tulenevate terviseprobleemidega, eriti naiste ja laste puhul; ja (3) edendada poliitikateadlikkust ja meetmeid seoses inimeste tervise ja heaolu, õhusaaste ja energiaga linnapiirkondades.

Põhiuurija: Philip Osano, Stockholmi Keskkonnainstituut, Kenya

Projektiga seotud riigid: Kenya, Etioopia.

Jaga:

Otse sisu juurde