Peralihan asas sedang berlaku mengenai fahaman berkenaan diri kita dan hubungan kita dengan masyarakat tempatan, global dan planet berdasarkan teknologi baru, realiti sosio-politik dan perubahan persekitaran. Ini memerlukan pemikiran semula pembangunan manusia dan apa ertinya dalam dunia hari ini.

Buku ini dihasilkan atas permintaan popular daripada peserta-peserta yang telah menghadiri webinar tersebut.

Sejak Laporan Pembangunan Manusia pertama diterbitkan pada tahun 1990, dunia
kita telah banyak berubah. Krisis semasa dan yang akan datang dalam sistem ekologi,
kesihatan, politik dan ekonomi telah menjadi semakin jelas.
Peralihan asas sedang berlaku mengenai fahaman berkenaan diri kita dan hubungan
kita dengan masyarakat tempatan, global dan planet berdasarkan teknologi baru,
realiti sosio-politik dan perubahan persekitaran. Ini memerlukan pemikiran semula
pembangunan manusia dan apa ertinya dalam dunia hari ini.
Pada tahun 2020, International Science Council (ISC) telah bekerjasama dengan United Nation Development Programme (UNDP) untuk memulakan perbincangan di peringkat global mengenai “Memikir Semula Pembangunan Global Manusia” dengan
menggembleng suara dari seluruh dunia bagi menjawab soalan-soalan berikut:

 1. Bagaimanakah kita boleh memikirkan semula konsep pemahaman
  mengenai pembangunan manusia?
 2. Apakah cabaran utama kepada pembangunan yang berteraskan manusia?
 3. Bagaimanakah pendekatan pembangunan manusia digunapakai
  dalam perdebatan umum bagi menentukan halatuju cabaran semasa dan
  akan datang?
 4. Apakah definisi pembangunan manusia yang lebih bermakna dalam
  konteks dunia yang sentiasa berubah?
  Webinar ini telah diadakan pada 13 Disember 2020 untuk menjawab soalan-soalan
  di atas.

Kami amat berterima kasih kepada moderator Tan Sri Kamal Salih dan ahli
panel, Professor Aris Ananta, Professor Syed Farid Alatas dan Professor Wan Zawawi
Ibrahim yang berkongsi pandangan, kepakaran dan pengalaman. Buku ini dihasilkan
atas permintaan popular daripada peserta-peserta yang telah menghadiri webinar
tersebut.

Share:

Skip to content