Guvernanță

Principalul organ de guvernanță al Consiliului este Adunarea sa generală care se întrunește la fiecare trei ani.

Adunarea Generală ISC

Adunare Generală alege un consiliu de conducere, care asigură conducerea științifică și permite livrarea viziune, misiune, principii și valori, precum și robustețea financiară și de management a Consiliului.

Consiliul de conducere ISC

ISC Consiliul de conducere, format din cinci Ofițeri și zece Membri Ordinari, este mandatat de Adunarea Generală să pună în aplicare hotărârile sale, cu ajutorul ISC Secretariat.

21_21 DESIGN SIGHT, Minato-ku, Japonia
Organisme consultative ISC

Un număr de Organisme consultative să asiste și să consilieze consiliul de conducere cu privire la aspectele cheie ale activității Consiliului și atribuțiile consiliului de conducere.

Planta care crește pe monede
Finanțare

Principala sursă a Consiliului de de finanțare este cotizația membrilor. Alte surse de venit includ subvenții de la Guvernul Franței, țara gazdă a ISC, precum și diverse organizații și fundații.

Share:

Salt la conținut