Înregistrează-te

Planuri strategice

Activitatea ISC este ghidată de planurile sale de acțiune pe trei ani.

Planurile de acțiune servesc la operaționalizarea viziunii, misiunii și obiectivelor strategice ale ISC, astfel cum sunt stabilite în documentul Consiliului. strategie la nivel înalt, care a fost adoptat de către Adunarea Generală a ISC în 2018.

Planurile oferă membrilor Consiliului, finanțatorilor și părților interesate perspective regulate privind prioritățile ISC și planificarea activităților, monitorizarea și raportarea.

Procesul de planificare 2025-2028

Consiliul de conducere și secretariatul ISC au început perioada de consultare pentru stabilirea unui nou plan strategic care urmează să fie lansat la Adunarea Generală 2025 în Muscat, Oman. Au fost adunate informații, iar prima schiță va fi împărtășită membrilor ISC în a doua jumătate a anului 2024.

Plan de acțiune 2022-2024

Actuală Plan de acțiune 2022-2024: Știință și societate în tranziție prezintă prioritățile științifice și organizaționale viitoare ale Consiliului și activitățile conexe pentru perioada 2022-2024. Acesta a fost pregătit în consultare cu membrii ISC și adoptat de Adunarea Generală a Consiliului din 2021.

Salt la conținut