Centrul pentru viitorul științei

Centrul pentru viitorul științei lucrează pentru a îmbunătăți înțelegerea noastră a problemelor actuale și viitoare legate de viitorul științei, sistemele științifice și politica pentru știință.

Centrul servește ISC, membrii săi și comunitatea științifică globală prin desfășurarea de lucrări analitice, organizarea de ateliere și compilarea de resurse pe probleme actuale în rolurile, metodele și practicile în știință și sistemele de cercetare. În activitatea sa, Centrul dezvoltă perspective interdisciplinare și cu adevărat globale; încearcă să conecteze problemele care altfel sunt abordate izolat. Centrul este condus de un comitet consultativ internațional. Principalele rezultate ale Centrului includ documente de lucru, rapoarte, note consultative și resurse.


Contact

Dr Mathieu Denis

Director principal, șef al Centrului pentru Viitorii Științei

Dureen Samandar Eweis

Ofițer științific

Salt la conținut