Finanțarea științei pentru durabilitatea globală

Mobilizarea acțiunii globale în domeniul științei durabile este imperativă dacă vrem să realizăm Agenda 2030.

Rațiunea

Umanitatea a devenit forța majoră în modelarea viitorului sistemelor noastre terestre. Viteza, amploarea și interconectarea activităților umane de pe Pământ a adus noi vulnerabilități – de la escaladarea schimbărilor climatice și pierderea diversității biologice până la inegalitățile tot mai mari ale societăților umane puse la lumină de pandemia globală.

Astăzi, omenirea se află la o răscruce de drumuri și alegerea este strictă. Fie ne continuăm practicile de „afacere ca de obicei”, cu consecințe potențial grave pentru toată viața de pe Pământ, fie tranzim colectiv către un viitor mai durabil, mai rezistent și mai just. Pandemia de COVID-19 a subliniat urgența de a accelera transformările societății către durabilitate pentru a preveni amenințările viitoare similare și pentru a crea o societate mai rezistentă pe termen lung.

În lumea extrem de incertă de astăzi, Agenda 2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) oferă un cadru de neprețuit pentru a ghida guvernele și societățile în conturarea unui viitor transformator și rezistent. Realizarea viziunii transformatoare a ODD până în 2030 necesită o realiniere urgentă a priorităților și resurselor majorității țărilor și actorilor către acțiuni pe termen mai lung, mai colaborative și drastic accelerate. De asemenea, necesită o acțiune colectivă care schimbă jocul în cadrul sistemelor de finanțare și știință la nivel global, pentru a maximiza contribuția științei la implementarea ODD-urilor.

Știința este recunoscută ca o pârghie critică în atingerea ODD-urilor. Este în fruntea furnizării de soluții prin crearea de cunoștințe acționabile și informarea politicilor și practicilor care sprijină atingerea ODD-urilor. Deblocarea întregului potențial al științei pentru promovarea dezvoltării durabile în următorul deceniu necesită o schimbare a sistemului în modul în care știința este condusă, valorificată, evaluată și finanțată.

Avansarea științei deschise și colaborative; promovarea creării de cunoștințe bazate pe misiuni, cu impact ridicat și transdisciplinar; revizuirea sistemelor de stimulente și recompense existente; construirea capacităților pentru a face față complexității, incertitudinii și valorilor; dezvoltarea unor capacități științifice solide în toate părțile lumii; și asigurarea investițiilor durabile în știință, va fi esențială pentru ca știința să sprijine eficient transformările societale mai largi în secolul XXI.

Securizarea unor astfel de dezvoltări este o responsabilitate sistemică, împărtășită de oamenii de știință înșiși, de instituțiile în care lucrează, de factorii de decizie care modelează condițiile în care lucrează și de finanțatorii științei care influențează direcția științei și practicile acesteia.

Răspunsul nostru

În acest context, ISC și partenerii săi au lansat a Deceniu de acțiune științifică pentru sustenabilitate globală în 2019, permisă de cadrul Forumul global al finanțatorilor. Primul forum, convocat de ISC și partenerii săi, a avut loc la Washington DC în iulie 2019. Optzeci de lideri, reprezentând agenții naționale de finanțare a cercetării, agenții internaționale de ajutor pentru dezvoltare, fundații private și instituții științifice, au cerut extinderea jocului- schimbarea acțiunii colective în cadrul sistemelor de finanțare și știință din întreaga lume pentru a maximiza impactul științei asupra implementării ODD-urilor.

Prin Deceniul Global Sustainability Science Action, finanțatorii științei și comunitatea de cercetători încearcă să:

  • să aplice o abordare holistică și sistemică pentru abordarea provocărilor globale presante, tratând ODD-urile ca pe o agendă indivizibilă;
  • sprijină crearea de cunoștințe transformatoare, cu impact ridicat și transdisciplinar;
  • promovarea cercetării bazate pe misiuni, dar și valorificarea contribuțiilor cercetării fundamentale; și
  • susținerea activităților de facilitare, de exemplu dezvoltarea capacităților și intermedierea cunoștințelor.

Pentru a promova această agendă, Consiliului i sa cerut să convoace perspectivele și ideile comunității științifice globale cu privire la prioritățile critice pentru știință care vor sprijini și vor permite societăților să atingă obiectivele până în 2030. În acest scop, ISC a lansat un apel global pentru intrări în octombrie 2020 pentru a forma o agendă de acțiuni prioritare pentru știință, cu peste două sute de trimiteri care au stat la baza rapoartelor privind evidenţierea lacunelor cercetării și pe un cadru pentru a dezlănțui știința orientată spre misiune. Cel din urmă evidențiază necesitatea de a ne concentra înțelepciunea colectivă și eforturile de cercetare asupra realizării a cinci misiuni științifice pentru sustenabilitate, iar prima identifică posibile domenii de cercetare științifică pentru fiecare misiune. Aceste rapoarte au fost discutate la Al doilea forum global al finanțatorilor, care a reunit peste o sută de participanți din peste 70 de țări.

Urmând 2nd Forumul global al finanțatorilor, care a avut loc în aprilie 2021, Consiliul a finalizat și a lansat cele două rapoarte O sinteză a lacunelor de cercetare pentru știință pentru a permite societăților să atingă obiectivele de dezvoltare durabilă până în 2030, și Dezlănțuirea științei: îndeplinirea misiunilor pentru durabilitate.

Abordând necesitatea unei științe orientate spre misiune, ca parte a deceniului de acțiune și susținut de aceste două rapoarte, Consiliul Științific Internațional a lansat Comisia globală pentru misiuni științifice pentru durabilitate. Liderii politici, oameni de știință și personalități influente au emis avertismente de urgență cu privire la inacțiunea sustenabilității și au înființat Comisia pentru a mobiliza un fond global de 100 de milioane de dolari pe an pentru misiunile științifice pentru sustenabilitate.

COVID-19 a arătat ce poate face comunitatea științifică atunci când se reunește și se concentrează pe o misiune. Avem nevoie de o abordare a științei bazată pe misiuni și de a accelera progresul acționabil în multe aspecte ale agendei de sustenabilitate. ISC a înțeles necesitatea schimbării și sunt încântat să îi ajut în efortul critic. Comunitatea globală trebuie să lucreze împreună pentru a sprijini acest efort. ISC a identificat o cale credibilă înainte: putem face schimbările necesare. Hai să mergem.”

– Helen Clark, fost prim-ministru al Noii Zeelande și administrator al PNUD

„Știința este o pârghie esențială pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Pentru a face tranziția societății către durabilitate, trebuie să eliberăm întregul potențial al științei. Doar un plan global urgent, mai ambițios și mai bine dotat cu resurse pentru un set internațional de inițiative științifice orientate spre misiune poate asigura că știința este la înălțimea sarcinii de a sprijini în mod eficient Obiectivele Agendei 2030. Și aștept cu nerăbdare să lucrez cu membrii Comisiei Globale să-și asume această sarcină provocatoare, dar foarte critică.”

– Irina Bokova, fost director general al UNESCO

„În calitate de ONG global și voce pentru știință și lucrând cu membrii noștri și comunitatea mai largă a politicilor științifice, avem nevoie de noi procese pentru a identifica prioritățile și a proiecta mecanisme de operare și finanțare pentru a accelera progresul. Suntem onorați că atât de multe figuri respectate la nivel internațional au convenit să ne ajute în construirea unui set de instrumente suplimentar necesar, astfel încât știința să poată contribui în continuare la soluțiile globale necesare urgent.”

– Peter Gluckman, Președintele Consiliului Internațional de Știință

Partenerii noștri

Inițiativa este condusă de International Science Council în parteneriat cu Agenția Suedeză de Cooperare pentru Dezvoltare (Sida), National Science Foundation (SUA), National Research Foundation (Africa de Sud), International Development Research Center (Canada), UK Research and Innovation, International Institute for Applied Systems Analysis (Austria), Future Earth, Belmont Forum și Volkswagen Stiftung.


Persoane de contact

Pentru mai multe informații despre inițiativă, vă rugăm să contactați:

Share:

Salt la conținut