Înregistrează-te

Germania, Fundația Germană de Cercetare (DFG)

Deutsche Forschungsgemeinschaft este membru din 1952.

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Fundația Germană pentru Cercetare) este organizația centrală autonomă de finanțare a cercetării din Germania. DFG servește științelor și științelor umaniste și promovează cercetarea de cea mai înaltă calitate în toate formele și disciplinele sale la universități și instituții de cercetare non-universitare. Accentul este pus pe finanțarea proiectelor dezvoltate de comunitatea academică însăși în domeniul cercetării bazate pe cunoaștere.

DFG finanțează proiecte de cercetare, creează oportunități competitive și desfășoară proceduri de revizuire, evaluare, selecție și decizie a propunerilor de cercetare. Ajută la modelarea condițiilor și standardelor generale ale cercetării academice. DFG menține dialogul cu societatea, politica și afacerile și sprijină transferul de cunoștințe. Consiliază instituțiile de stat și instituțiile care lucrează în interes public în probleme legate de cercetarea academică și politica de cercetare.


În plus, DFG are o grijă deosebită pentru a promova cooperarea internațională, cercetătorii de început de carieră, egalitatea de gen și diversitatea în știință și științe umaniste.

Canalul YouTube DFG

DFG Instagram

Salt la conținut