Înregistrează-te

Namibia, Comisia Națională pentru Cercetare, Știință și Tehnologie (NCRST)

Comisia Națională pentru Cercetare, Știință și Tehnologie este membră din 2008.


VIZIUNE:

Să fie o agenție de coordonare care să faciliteze dezvoltarea cercetării, științei, tehnologiei și inovării în direcția progresului socio-economic pentru Namibia până în 2022.

Viziunea încearcă să galvanizeze diferitele părți interesate și mecanismele / mijloacele care alcătuiesc pâlnia către crearea rezultatelor cercetării, științei, tehnologiei și inovării într-un angajament de cercetare și dezvoltare și să cheltuiască că, ca indicator principal, va continua dezvoltarea socio-economică în contextul unei economii bazate pe cunoaștere.

MISIUNE:

Stabilirea și consolidarea unui sistem național care promovează, dezvoltă și informează cercetarea, știința, tehnologia și inovarea printr-o coordonare eficientă pentru a realiza o societate bazată pe cunoaștere.

Accentul este pus pe crearea unei abordări sistematice care leagă și coordonează părțile interesate într-o pâlnie de livrare către realizarea rezultatelor optime relevante RSTI și în acest proces promovează progrese semnificative către o societate bazată pe cunoaștere (sistem socio-economic / societate).

Salt la conținut