Înregistrează-te

Kenya, Comisia Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare (NACOSTI) 

NACOSTI este membru din 2022

Comisia Națională pentru Știință, Tehnologie și Inovare este agenția din sectorul public responsabilă de promovarea cercetării, științei, tehnologiei și inovației în Kenya. NACOSTI este înființată prin Legea științei, tehnologiei și inovației, nr. 28 din 2013 (Rev. 2014) (Legea STI) ca corporație de stat. Comisia reglementează și asigură calitatea în Sectorul Știință, Tehnologie și Inovare și consiliază Guvernul în problemele legate de acesta. Funcțiile NACOSTI sunt cele menționate în secțiunea 6 (1) din Legea STI. NACOSTI este responsabil de promovarea, reglementarea, consultanța și coordonarea cercetării, științei și dezvoltării tehnologiei în țară.

Comisia promovează schimbul de cunoștințe privind sistemul de cercetare existent, precum și implicarea sectorului privat în dezvoltarea sistemelor de cercetare științifică. Reglementarea se realizează prin acordarea de licențe pentru toate cercetările științifice, înregistrarea și acreditarea instituțiilor de cercetare. NACOSTI stabilește agenda prin dezvoltarea, în consultare cu părțile interesate, a priorităților în activitățile științifice, tehnologice și de inovare din Kenya. În plus, NACOSTI este punctul focal al mai multor angajamente internaționale în materie de cercetare, știință și tehnologie și coordonează și evaluează proiecte finanțate prin tratate și protocoale.

NACOSTI este agenția specializată care conduce integrarea științei, tehnologiei și inovației în ministere, departamente și agenții. În cadrul acestui program, instituțiile se angajează să întreprindă activități care vizează îmbunătățirea STI în cadrul operațiunilor lor. Aspectele cheie ale acestei inițiative includ dezvoltarea resurselor umane, facilități și echipamente, colaborări și parteneriate și diseminarea rezultatelor.

Salt la conținut