Înregistrează-te

Tanzania, Comisia pentru știință și tehnologie din Tanzania

Comisia Tanzaniei pentru Știință și Tehnologie (COSTECH) este membră din 2004.

Comisia pentru Știință și Tehnologie din Tanzania (COSTECH) este o organizație publică corporativă înființată în 1986 prin Actul Parlamentului ca succesor al Consiliului Național de Cercetare Științifică din Tanzania. Responsabilitatea sa este de a coordona și promova activitățile de cercetare și dezvoltare tehnologică din țară. Este consilierul șef al Guvernului în toate problemele legate de știință și tehnologie și aplicarea acestora la dezvoltarea socio-economică.

Nouăsprezece institute de cercetare și dezvoltare (R&D) sunt în prezent afiliate la COSTECH. În structura sa organizatorică. COSTECH constă din trei componente și anume: Comisia, comitetele consultative pentru cercetare și dezvoltare și secretariatul. Comisia este organul de conducere, în timp ce comitetele de cercetare și dezvoltare sunt componentele tehnice. Secretariatul - este responsabil pentru operațiunile de zi cu zi. Comisia atrage membri din instituțiile sale afiliate, precum și profesori proeminenți de la universități naționale și decidenți politici din Guvern. Astfel, este o organizație umbrelă care reprezintă interesele comunității științifice și tehnologice naționale.


Salt la conținut