Înregistrează-te

ICSU lansează declarația cu privire la controversa din jurul celei de-a IV-a evaluări IPCC

Fiind o organizație științifică cu reprezentare globală și implicare activă în cercetarea globală privind schimbările de mediu, inclusiv schimbările climatice, ICSU a urmărit îndeaproape controversa în curs cu privire la Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC). Au fost ridicate probleme importante atât în ​​ceea ce privește interpretarea cunoștințelor științifice, în special în ceea ce privește predicțiile despre evoluțiile viitoare, cât și procedurile utilizate de IPCC în evaluarea sa.

Cu peste 450 de autori principali, 800 de autori care contribuie și 2500 de recenzori din peste 130 de țări, IPCC 4th Raport de evaluare reprezintă cea mai cuprinzătoare evaluare științifică internațională realizată vreodată. Această evaluare reflectă cunoștințele colective actuale despre sistemul climatic, evoluția sa până în prezent și dezvoltarea sa viitoare anticipată. Acum este evident și, având în vedere amploarea întreprinderii, nu este surprinzător, că unele erori au apărut într-o parte din raport. Cu toate acestea, proporțional cu volumul de cercetare analizat și analizat, aceste deficiențe de precizie sunt minore și nu subminează în niciun caz principalele concluzii. Trebuie remarcat faptul că erorile au fost inițial dezvăluite și făcute publice de oamenii de știință, iar interpretările greșite pot fi acum corectate în consecință. În loc să compromită integritatea și credibilitatea științei schimbărilor climatice, această serie de evenimente este în sine o demonstrație a vigoarei și rigorii procesului științific.

În orice domeniu al științei este important ca erorile sau presupunerile anterioare care se schimbă în lumina noilor dovezi să fie admise și corectate în mod deschis. Acesta este în special cazul rapoartelor IPCC, care au implicații largi și profunde pentru alegerile societății și politica. Lecțiile ar trebui învățate din controversa actuală. Procesele IPCC sunt încercate și testate, dar nu sunt infailibile (și niciodată nu au fost prezentate ca atare de comunitatea științifică). În lumina evenimentelor recente, este oportun să se revizuiască aceste procese pentru a vedea dacă se pot face modificări care: i) reduc șansele de introducere a erorilor în primul rând și ii) optimizează mecanismele de identificare și corectare a erorilor care se întâmplă din greșeală rămân în rapoartele finale IPCC. Procedurile pentru evaluările IPCC implică nu numai comunitatea științifică, ci și agențiile guvernamentale. Sunt complicate și nu întotdeauna ușor de înțeles de către cei care nu sunt direct implicați. Este important să ne străduim în continuare să facem aceste procese cât mai transparente și responsabile posibil.

Erorile identificate în raportul IPCC sunt regretabile, dar, în contextul procesului complex IPCC, sunt de înțeles. Faptul că aceste erori au dus la încercări de discreditare a principalelor concluzii ale raportului, acuzații de conspirații științifice și atacuri personale asupra oamenilor de știință este inacceptabil. Evaluările științifice, precum cele ale IPCC, reprezintă o bază crucială pentru luarea deciziilor care vor forma societatea noastră acum și în viitor. Oamenii de știință, guvernele și alte părți interesate din societate trebuie să colaboreze pentru a asigura calitatea și relevanța acestor evaluări. Trebuie să învățăm din controversa actuală și să îmbunătățim acolo unde este necesar. Ar trebui să fim recunoscători multor mii de oameni de știință care acordă liber din timpul lor pentru a contribui la IPCC și la alte evaluări științifice. Și ar trebui să continuăm să fim critici, dar în mod constructiv și în moduri care recunosc în mod deschis punctele tari și limitările procesului științific în sine.

Despre această afirmație

Această declarație este aprobată de ofițerii Consiliului internațional pentru știință (ICSU, februarie 2010). ICSU este o organizație neguvernamentală care reprezintă un membru global care include atât organisme științifice naționale (119 membri), cât și uniuni științifice internaționale (30 de membri). Declarația nu reprezintă neapărat opiniile tuturor membrilor individuali.


Salt la conținut