Înregistrează-te

Notă de politică / notă consultativă, Raport

Date privind pierderile în caz de dezastru în monitorizarea implementării cadrului Sendai

Raportul recent publicat al ISC coincide cu Platforma globală a UNDRR privind reducerea riscurilor de dezastre și face șapte recomandări politice cheie, de la îmbunătățirea parteneriatelor între agențiile intragovernamentale, academice, sectorul privat, ONG-urile și autoritățile de asigurări până la asigurarea cuantificării standardizate a datelor privind pierderile în caz de dezastru. identificarea lacunelor în evaluarea riscurilor.

Este o lectură obligatorie pentru toți cei implicați în știință și elaborarea politicilor în ceea ce privește reducerea riscului de dezastru.

Arhivele de date în caz de dezastru și colectarea datelor privind pierderile sunt fundamentale pentru evaluarea cuprinzătoare a datelor de impact dezagregate social, temporal și spațial. Interpretarea riscurilor, cu date standardizate privind pierderile, poate fi utilizată pentru a oferi oportunități valoroase de a obține informații mai bune despre costurile de sănătate, economice, ecologice și sociale ale dezastrelor și pentru a furniza informații bazate pe riscuri pentru politici, practici și investiții.


Autori: Bapon Fakhruddin, Virginia Murray și Fernando Gouvea-Reis

Foto: Phong Tran / IRIN | www.irinnews.org


Salt la conținut