Îmbunătățirea guvernanței pentru durabilitate

Căi către o lume durabilă post-COVID - rapoarte de pe platforma consultativă IIASA-ISC

Îmbunătățirea guvernanței pentru durabilitate

Autorii sugerează că cooperarea globală este îmbunătățită în moduri orientate spre misiune pentru a conduce reforma guvernanței la toate nivelurile. Această criză poate constitui o oportunitate de a permite niveluri mai ridicate de schimbare în acordurile de guvernanță internațională, în special în vederea integrării unei perspective de risc și a pledării pentru o guvernanță mai reflexivă și transformativă, adăugând astfel noi dinamici inițiativelor de reformă a guvernanței globale în curs.

Recomandările raportului includ creșterea gradului de conștientizare și înțelegere a riscurilor compuse și sistemice în cadrul aranjamentelor de guvernanță la mai multe scale pentru a fi mai bine pregătite pentru crize similare în viitor; mișcarea rezistenței sistemice în centrul scenei; și conceperea și implementarea unui mecanism de urmărire bazat pe știință pentru a evalua gradul de aliniere a pachetelor de recuperare COVID-19 cu ambițiile Obiectivelor de dezvoltare durabilă, concentrându-se în același timp pe generarea rezistenței sistemice.


Acest raport este una dintre cele cinci publicații dezvoltate prin intermediul platformei consultative științifice IIASA-ISC „Bouncing Forward Sustainably: Pathways to a post-COVID world” și a lansat în ianuarie 2021.

Salt la conținut