Înregistrează-te

Statute și politici

Politica ISC de sponsorizare și aprobare

Vă rugăm să trimiteți cererea dvs. de aprobare ISC sau sponsorizare ISC completând formularul online respectiv de mai jos.

Sprijinul ISC pentru o activitate inițiată extern poate fi clasificat ca „sponsorizare” sau „aprobare”, în funcție de nivelul de sprijin implicat. Vă rugăm să trimiteți cererea dvs. de aprobare sau sponsorizare ISC a unui eveniment, activitate sau altă inițiativă completând formularul de propunere respectiv de mai jos.

Acoperiți politica ISC de sponsorizare și aprobare

Politica ISC de sponsorizare și aprobare


1. Introducere

1.1 Rolul Consiliului Internațional de Știință (ISC) este de a fi vocea globală a științei și de a promova știința ca bun public global. ISC poate sponsoriza sau susține activități inițiate de membrii săi, organismele afiliate sau alte organizații care se potrivesc cu viziunea și misiunea generală, direcția strategică și obiectivele sale. Politica ISC de sponsorizare și aprobare stabilește condițiile și modalitățile unui astfel de sprijin.

2. Principiile sponsorizării și aprobării ISC

2.1 ISC va sponsoriza sau susține numai proiecte, evenimente și activități care:

  • Sunt în concordanță cu misiunea, valorile și prioritățile sale.
  • Sunt relevante pentru o serie de membri ISC dincolo de limitele disciplinare și geografice.
  • Faceți eforturi pentru a include distribuția geografică, disciplinară, de gen și de vârstă a participanților și a publicului.

2.2 Organizațiile care solicită sau invită sponsorizarea sau aprobarea ISC trebuie să îndeplinească standardele ISC de responsabilitate socială, de mediu și corporativă.

3. Niveluri de sprijin

3.1 Sprijinul ISC pentru o activitate inițiată extern poate fi clasificat ca „sponsorizare” sau „aprobare”, în funcție de nivelul de sprijin implicat.

3.1.1 'Sponsorizare ISC' este definit ca implicarea activă a ISC într-o activitate inițiată de o altă organizație sau organizații.

Sponsorizarea poate implica o implicare modestă până la extinsă a Secretariatului ISC și/sau a membrilor Consiliului de conducere sau a delegaților ISC în dezvoltarea, guvernarea, managementul și eventual implementarea unei activități.

Activitățile sponsorizate pot implica o contribuție financiară sau în natură din partea ISC.

3.1.2 'Aviz ISC„ este definit ca angajamentul nominal al ISC într-o activitate demnă care este relevantă pentru misiunea ISC și cu care ISC dorește să fie asociat, cum ar fi un An internațional sau un raport global. Ca o chestiune de principiu, ISC va susține doar un an internațional pe an.

Aprobarea nu implică niciun rol activ sau influență directă a ISC în dezvoltarea și implementarea activităților și nu există nicio contribuție financiară din partea ISC.

4. Procesul de solicitare a sponsorizării sau aprobării ISC

4.1 Organizațiile care solicită sponsorizare sau aprobare ISC trebuie să completeze formularul online corespunzător Propunere de sponsorizare ISC or Propunere de aprobare ISC de mai jos.

4.2 Solicitările de sponsorizare sau aprobare ISC ar trebui, în mod ideal, să fie transmise Secretariatului ISC cu cel puțin șase luni înainte de un eveniment planificat.

4.3 Deciziile privind cererile vor fi luate de Secretariat în consultare cu membrii relevanți ai Consiliului de conducere sau ai comitetelor permanente. Cererile de sponsorizare, în special cele care implică finanțare, pot necesita aprobarea Consiliului de conducere.

4.4 Timpul de procesare pentru o cerere nu va dura, în mod normal, mai mult de o lună.

5. Criterii de evaluare

5.1 Solicitările de sponsorizare sau aprobare ISC vor fi evaluate pe următoarele criterii:

a) Calitatea și semnificația științifică a activității, inclusiv oportunitatea și oportunitatea experților și a altor sponsori implicați;
b) Relevanța inițiativei pentru misiunea și prioritățile strategice ale ISC;
c) Relevanța pentru membrii ISC din (familiile de) discipline și regiuni;
a) Considerații privind diversitatea și incluziunea;
b) Considerații privind sustenabilitatea mediului;
a) Importanța sprijinului ISC (cu privire la alte surse de sprijin) și caracterul adecvat al tipului de sprijin (inclusiv nivelul oricărei contribuții financiare) solicitat de la ISC;
b) Planuri pentru recunoașterea ISC și pentru diseminarea și accesibilitatea rezultatelor.

5.2 ISC va evalua, de asemenea, cererile în legătură cu resursele ISC disponibile.

6. Mulțumiri și proprietate intelectuală

6.1 Sponsorizarea sau aprobarea de către ISC a oricărei activități trebuie să fie recunoscută în moduri adecvate, cum ar fi pe paginile web, în ​​comunicarea cu publicul și în literatura de specialitate legată de activitate. Sprijinul ISC trebuie să fie recunoscut în mod vizibil și adecvat, inclusiv în orice materiale digitale sau tipărite asociate.

6.2 Rezultatele de orice fel rezultate din activitate vor fi proprietatea organizației(lor) inițiatoare. ISC trebuie să aibă dreptul de a revizui proiectele de rezultate, dacă este cazul.

6.3 Organizația (organizațiile) inițiatoare trebuie să folosească numai numele și logo-ul ISC în referire la activitate.

6.4 Orice utilizare neautorizată a numelui sau a siglei ISC va anula acordul dintre ISC și organizația inițiatoare.

7. Confidențialitatea

7.1 Confidențialitatea va fi menținută de către organizațiile inițiatoare și partenerii săi cu privire la orice date ISC la care este expusă și contribuția ISC (financiară sau în natură) pe care o primește.

7.2 Organizațiile care solicită sprijin ISC trebuie să asigure securitatea oricăror date ISC la care sunt expuse, inclusiv, dar fără a se limita la, proprietatea intelectuală, informațiile de proprietate și informațiile confidențiale.

8. Încetarea suportului ISC

8.1 Sponsorizarea sau aprobarea ISC încetează la sfârșitul inițiativei, cu excepția cazului în care ISC decide altfel.

➡ Formular online: Propunere de avizare ISC

Notă: Solicitarea aprobării ISC a unei activități implică faptul că organizația dumneavoastră și orice sponsor oficial al activității în cauză îndeplinesc standardele ISC de responsabilitate socială, de mediu și corporativă.

👉 Vezi Principiile de sustenabilitate ISC
👉 Vezi Politica ISC Anti-corupție și Anti-Spălarea Banilor


Vă rugăm să activați JavaScript în browser pentru a completa acest formular.

SECȚIUNEA 1: DETALII DE CONTACT

Numele persoanei de contact
Adresa instituțională a persoanei de contact

SECȚIUNEA 2: JUSTIFICAREA CERERII DE AVIZARE

Vă rugăm să includeți aici: titlul, data (date)/perioada de timp, locația (dacă este cazul), scopul și obiectivele, rezultatele cheie preconizate (de exemplu, întâlnire, atelier etc.) și rezultate (schimbarea/impactul pe care îl veți face), experți cheie/ persoanele implicate, sponsorii primari și co-sponsorii inițiativei (inclusiv membrii ISC), calendarul și etapele de referință.
Dacă mai multe adrese URL, vă rugăm să separați cu , sau ;
Faceți clic sau trageți fișierele în această zonă pentru a le încărca. Puteți încărca până la 10 fișiere.

➡ Formular online: Propunere pentru ISC sponsorizare

Notă: Solicitarea sponsorizării ISC a unei activități implică faptul că organizația dumneavoastră și orice alt sponsor oficial al activității în cauză îndeplinesc standardele ISC de responsabilitate socială, de mediu și corporativă.

👉 Vezi Principiile de sustenabilitate ISC
👉 Vezi Politica ISC Anti-corupție și Anti-Spălarea Banilor


Vă rugăm să activați JavaScript în browser pentru a completa acest formular.

SECȚIUNEA 1: DETALII DE CONTACT

Numele persoanei de contact
Adresa instituțională a persoanei de contact

SECȚIUNEA 2: JUSTIFICAREA CERERII DE SPONSORIZARE

Vă rugăm să includeți aici: titlul, data (date)/perioada de timp, locația (dacă este cazul), scopul și obiectivele, rezultatele cheie preconizate (de exemplu, întâlnire, atelier etc.) și rezultate (schimbarea/impactul pe care îl veți face), experți cheie/ persoanele implicate, sponsorii primari și co-sponsorii inițiativei (inclusiv membrii ISC), calendarul și etapele de referință.
Dacă mai multe adrese URL, vă rugăm să separați cu , sau ;
Este solicitată o contribuție financiară ca parte a acestui parteneriat de sponsorizare?
Faceți clic sau trageți fișierele în această zonă pentru a le încărca. Puteți încărca până la 10 fișiere.

Contactați-ne

Sarah Moore

Sarah Moore

Director Operațiuni

Consiliul Științific Internațional

Sarah Moore

Fotografie de sigmund on Unsplash

Salt la conținut