Știință responsabilă

Promovarea conduitei etice și responsabile a științei este esențială pentru mandatul Comitetului pentru libertate și responsabilitate în știință.

ANALIZA HPLC A COMPUȘILOR AROMATICI face parte din GRUPUL DE OPTIMIZARE A ENZIMEI JBEI, DIVIZIUNEA DE DECONSTRUCȚIE, LA LABORATORUL NAȚIONAL LAWRENCE BERKELEY.

Oamenii de știință sunt responsabili pentru desfășurarea și comunicarea lucrărilor științifice cu integritate, respect, corectitudine, încredere și transparență și pentru luarea în considerare a consecințelor noilor cunoștințe și a aplicării acestora. Menținerea standardelor etice de către oamenii de știință și instituțiile acestora este o condiție prealabilă pentru încrederea în știință atât de către factorii de decizie politică, cât și de către publicul larg.

Conferințe mondiale privind integritatea cercetării

Organizația predecesorului ISC, Consiliul Internațional pentru Știință, prin Comitetul său pentru libertate și responsabilitate în conduita științei, a sponsorizat Conferințe mondiale privind integritatea cercetării (WCRI) care au avut loc din 2007. 

Declarații, rapoarte și coduri

Declarațiile au fost emise cu ocazia Conferințelor Mondiale privind Integritatea Cercetării și a Forumului Științific Mondial. Acestea sunt completate de declarații și rapoarte ale altor organisme internaționale. La nivel național, au fost elaborate coduri de conduită în multe țări.

Coduri naționale de conduită

Share:

Salt la conținut