Contractar

Visió de la Terra Futura 2025

Aquest document descriu què ha d'aportar Future Earth per assolir la seva visió l'any 2025.

La visió de Future Earth és que la gent prosperi en un món sostenible i equitatiu. Això requereix contribucions d'un nou tipus de ciència que vinculi disciplines, sistemes de coneixement i socis socials per donar suport a un sistema d'innovació global més àgil.

Future Earth és una plataforma de recerca global dissenyada per proporcionar el coneixement necessari per donar suport a les transformacions cap a la sostenibilitat. Future Earth pretén construir i connectar coneixement per augmentar l'impacte de la investigació, explorar noves vies de desenvolupament i trobar noves maneres d'accelerar les transicions cap al desenvolupament sostenible.

Future Earth contribuirà a assolir els objectius de desenvolupament sostenible global, tal com es va demanar a la Conferència de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (ONU) (Rio+20) i que es va articular posteriorment sota els auspicis de l'Assemblea General de l'ONU. Future Earth treballarà amb els socis de la societat per desenvolupar conjuntament el coneixement necessari per donar suport als qui prenen decisions i al canvi social a totes les escales i en diversos contextos, centrant-se en tres Temes de Recerca: Planeta Dinàmic, Desenvolupament Sostenible Global i Transformations cap a la Sostenibilitat.

Aquest document explica què Terra futura ha de contribuir a assolir la seva visió el 2025.

Visió de la Terra Futura 2025

Consell Internacional de la Ciència. 2014. Visió de la Terra Futura 2025. Consell Internacional de la Ciència (ICSU), París, França.

Anar al contingut