Informe de disseny inicial de Future Earth: resum executiu

Future Earth és un programa de recerca internacional llançat el juny de 2012 per proporcionar el coneixement crític necessari perquè les societats facin front als reptes que planteja el canvi ambiental global i per identificar oportunitats per a una transició cap a la sostenibilitat global.

Informe de disseny inicial de Future Earth: resum executiu

Aquest resum de l'Informe de disseny inicial ofereix una visió general del disseny inicial de Future Earth, que inclou un marc d'investigació i una estructura de govern, reflexions preliminars sobre comunicació i compromís, estratègies d'educació i desenvolupament de capacitats i directrius d'implementació.

Descarrega el resum executiu


Descarrega l'informe de disseny inicial complet

Disseny inicial de Future Earth: Informe de l'equip de transició

Future Earth (2013) Disseny inicial de Future Earth: Informe de l'equip de transició. París: Consell Internacional de la Ciència (ICSU).

Anar al contingut