Governança

El principal òrgan de govern del Consell és la seva Assemblea General que es reuneix cada tres anys.

Governança

Assemblea General de l'ISC

LA Assemblea General elegeix una Junta de Govern, que proporciona lideratge científic i permet l'execució de la visió, missió, principis i valors, així com la solidesa financera i de gestió del Consell.

Junta de Govern de l'ISC

L'ISC Junta de Govern, format per cinc oficials i deu membres ordinaris, té el mandat de l'Assemblea General per executar les seves decisions, amb l'ajuda de l'ISC secretaria.

21_21 DESIGN SIGHT, Minato-ku, Japó
Òrgans assessors de l'ISC

Un nombre de Odiesrgans assessors assistir i assessorar la Junta de Govern en aspectes clau de la tasca del Consell i de les funcions de la Junta de Govern.

Planta creixent sobre monedes
Finançament

La principal font del Consell finançament és quota dels socis. Altres fonts d'ingressos inclouen subvencions del Govern de França, el país amfitrió de l'ISC, així com diverses organitzacions i fundacions.

Anar al contingut