Contractar

Governança

Desplaça cap avall

El principal òrgan de govern del Consell és la seva Assemblea General que es reuneix cada tres anys.

Assemblea General

L'Assemblea General elegeix una Junta de Govern, que proporciona el lideratge científic i permet lliurar la visió, la missió, els principis i els valors, així com la solidesa financera i de gestió del Consell.

Junta de Govern

La Junta de Govern de l'ISC, formada per cinc Oficials i deu Membres Ordinaris, té el mandat de l'Assemblea General per executar les seves decisions, amb l'ajuda de la Secretaria de l'ISC.

Odiesrgans assessors

Diversos Òrgans Assessors assisteixen i assessoren la Junta de Govern en aspectes clau de la tasca del Consell i de les funcions de la Junta de Govern.

21_21 DESIGN SIGHT, Minato-ku, Japó

Estatuts i Reglament

Els Estatuts i el Reglament de l'ISC aprovats per l'Assemblea General Extraordinària electrònica de l'ISC el febrer de 2024.

Finançament

La principal font de finançament del Consell són les quotes dels membres. Altres fonts d'ingressos inclouen subvencions del Govern de França, el país amfitrió de l'ISC, així com diverses organitzacions i fundacions.

Planta creixent sobre monedes

Anar al contingut