Finançament

La principal font d'ingressos bàsics del Consell són les quotes dels membres. Les altres principals fonts d'ingressos són les subvencions del seu país d'acollida, França, diverses organitzacions i fundacions.

Finançament

LA Assemblea General aprova els projectes de pressupostos per al proper trienni a proposta rebuda de la Junta de Govern, que s'encarrega de finalitzar els pressupostos anuals. Després de la consideració de la Comissió d'Hisenda i Recaptació de Fons i la Junta de Govern, els comptes anuals auditats s'envien a tots els socis per a la seva aprovació. El Oficina Regional de l'ISC per a Àsia i el Pacífic compta principalment amb el suport del seu país amfitrió, Malàisia, amb una mica de finançament d'ISC i altres fonts.


Quotes dels membres

Les quotes anuals es paguen d'acord amb Estatut 37: "Cada membre del Consell ha de pagar les quotes anuals en un barem que determini l'Assemblea General".. Les presents quotes es basen en la decisió de la reunió conjunta de les organitzacions predecessores de l'ISC, ICSU i ISSC, l'any 2017. Es proposarà a l'ISC una nova estructura de quotes, tenint en compte les noves condicions posteriors a la creació de l'ISC. 2a Assemblea General de l'ISC en 2021.


Foto: Michelle Henderson on Unsplash

Anar al contingut