Contractar
mapa de pins del món

Les nostres regions

Desplaça cap avall
L'ISC té membres i socis a tot el món i és actiu a totes les regions.

Per tal d'aprofundir el compromís del Consell amb els seus membres i amb científics individuals de tot el món, l'ISC està en procés d'establir una sèrie de punts focals regionals.

El Punt focal regional per Amèrica Llatina i el Carib organitzat pel Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales es va llançar a 2021.

El Àsia i el Pacífic la regió està coberta per un punt focal regional allotjat per la Acadèmia Australiana de Ciències i es va llançar el 2022.

El diàleg per començar una presència Àfrica començar el 2022 amb els socis de l'ISC, Future Africa, una organització panafricana amb seu a Sud-àfrica.

Presència regional

L'ISC, a través dels seus membres, hi és present i actiu totes les regions. En alguns d'ells, tenim Punts focals regionals dedicats o altres estructures formalitzades.

Anar al contingut