Previsió per a noves plataformes col·laboratives per donar suport als sistemes científics LMIC

Per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ha quedat clar que necessitem un canvi sistèmic entre les societats i que, com a conseqüència, necessitem vies transformadores de desenvolupament.

Canviar les vies de desenvolupament requereix un coneixement que sigui transformador, tant pel que fa al seu enfocament, com pel que fa a com es produeix i es mobilitza per a l'impacte i el canvi.

Però, quins tipus de sistemes científics es necessiten per desenvolupar aquest coneixement?

Aquest projecte va explorar com nous models globals de mobilització de recursos i noves formes de col·laboració entre les agències de finançament internacionals i els sistemes científics dels països d'ingressos baixos i mitjans podrien generar el coneixement transformador necessari per assolir els ODS.

L'ISC va actuar com a soci d'aquest projecte ODI en un paper d'assessorament i direcció.

Activitats i impacte

Aquest projecte va ser una iniciativa pilot/exploratòria per provar un nou paquet de metodologies i ajudar a construir xarxes i comunitats de pràctiques.

Els principals aprenentatges de les preguntes del projecte plantejades s'organitzen en dos apartats:

  1. Les principals característiques i reptes dels sistemes científics actuals.
  2. Visions compartides sobre el futur i les accions necessàries per avançar cap a aquesta direcció desitjada.

Llegeix l'informe tècnic (2022).

Anar al contingut