Llibertat i responsabilitat a la ciència: declaracions i recursos

Exploreu els resultats recents del Comitè per a la Llibertat i la Responsabilitat en Ciència (CFRS) i material de referència sobre llibertats i responsabilitats científiques.

Llibertat i responsabilitat a la ciència: declaracions i recursos

El Comitè per a la Llibertat i la Responsabilitat en la Ciència (CFRS) emet regularment declaracions i notes d'assessorament com a part del seu treball per defensar i protegir les llibertats que haurien de gaudir els científics i les responsabilitats que tenen mentre es dediquen a la pràctica científica.

Als menús següents, exploreu les declaracions del Comitè i les publicacions resultants dels seus projectes recents, així com els recursos externs i el material de referència dels socis i xarxes del Comitè a tot el món.

Declaracions i altres publicacions del Comitè:

Material de referència sobre llibertats i responsabilitats científiques:


Publicacions del projecte:

Conferència sobre la crisi d'Ucraïna: respostes dels sectors europeus de l'educació superior i la recerca

Una perspectiva contemporània sobre la pràctica lliure i responsable de la ciència al segle XXI

CFRS Document de discussió

DOI: 10.24948 / 2021.12


podcasts:

Més informació sobre el Comitè per a la Llibertat i la Responsabilitat en la Ciència (CFRS).


Imatge de capçalera: detall de la foto de Robynne Hu a Unsplash.

Anar al contingut