Avançar la ciència transdisciplinària

El món és cada cop més interconnectat, complex i incert. Això té implicacions importants per a la manera com produïm i utilitzem el coneixement. Des de fa més de deu anys, el Consell Internacional de la Ciència (ISC) ha estat promovent la ciència transdisciplinària com a mitjà per comprendre i fer front a la naturalesa complexa, incerta i controvertida dels principals reptes interactius als quals s'enfronta la humanitat.

Avançar la ciència transdisciplinària

Què és la ciència transdisciplinària?

Per a l'ISC, la ciència transdisciplinària significa el co-disseny de la recerca i la coproducció de coneixement juntament amb comunitats i actors socials d'una manera que integri diverses perspectives científiques i socials sobre qüestions concretes.

La ciència transdisciplinària no només ajuda a generar coneixements i solucions més matisades, concretes del context i accionables per a reptes específics, sinó que també és una forma de ciència que es basa en la construcció de relacions més estretes entre la ciència, la política i la pràctica.  


La nostra feina

L'International Science Council ha estat promovent la ciència transdisciplinària, sobretot a través de: 

La creació de Terra futura, una xarxa global de recerca que promou la investigació transdisciplinària per a un planeta més sostenible. 

El desenvolupament i la implementació de dos programes internacionals de finançament transdisciplinaris de recerca pioners:

Debats d'alt nivell amb els finançadors nacionals de la ciència, les fundacions i les agències de desenvolupament, i les institucions científiques internacionals sobre la creació d'un entorn propici per a la investigació transdisciplinària (per exemple, el Fòrum mundial de finançadors, El Consell Global de Recerca). 

Mitjançant aquests esforços, l'ISC ha generat un ampli coneixement i dades concretes i accionables sobre un ampli ventall de reptes socioecològics a diverses parts del món, així com sobre les condicions, oportunitats i reptes per a la investigació transdisciplinària, i sobre com construir les capacitats institucionals i científiques necessàries per dur a terme amb èxit aquest tipus de recerca.

Mirant el futur de la investigació transdisciplinària

Més recentment, l'ISC Center for Science Futures ha publicat aquest document de discussió, que analitza l'aparició de la transdisciplinarietat, què és i què es necessita perquè la investigació transdisciplinària prosperi.

Anar al contingut