Establiment d'un patronat benèfic per a l'ISC

ISC Charitable Trust


A l'Assemblea General de 2021, la Junta de Govern es va comprometre que l'ISC es comprometés de manera més activa en la recaptació de fons. La Junta va acordar l'establiment d'un fideïcomís o fundació benèfica com a clau per facilitar importants donacions de tercers a l'ISC.

L'ISC ha iniciat el procés de registre d'una fundació benèfica al Regne Unit i està esperant l'aprovació de la Comissió de Caritat del Regne Unit.

Les activitats de l'ISC Trust es limitaran a proporcionar fons o a dur a terme activitats que beneficiaran l'ISC.

L'ISC Charitable Trust

Pròximament!

Anar al contingut