Millorar la governança per a la sostenibilitat

Camins cap a un món post-COVID sostenible: informes de la plataforma consultiva IIASA-ISC

Millorar la governança per a la sostenibilitat

Els autors suggereixen que la cooperació global es millora de maneres orientades a la missió per impulsar la reforma de la governança a tots els nivells. Aquesta crisi pot constituir una oportunitat per permetre nivells més alts de canvi en els acords de governança internacional, especialment amb vista a integrar una perspectiva de risc i advocar per una governança més reflexiva i transformadora, afegint així noves dinàmiques a les iniciatives de reforma de la governança global en curs.

Les recomanacions de l'informe inclouen augmentar la consciència i la comprensió dels riscos compostos i sistèmics en els acords de govern a múltiples escales per estar millor preparat per a crisis similars en el futur; moure la resiliència sistèmica al centre de l'escenari; i dissenyar i implementar un mecanisme de seguiment basat en la ciència per avaluar el grau d'alineació dels paquets de recuperació de la COVID-19 amb les ambicions dels Objectius de Desenvolupament Sostenible tot centrant-se en la generació de resiliència sistèmica.


Aquest informe és una de les cinc publicacions desenvolupades a través de la Plataforma Científica Consultiva IIASA-ISC "Rebotant endavant de manera sostenible: camins cap a un món post-COVID" i va posar en marxa al gener 2021.

Anar al contingut