Contractar

informe

Enfortiment de sistemes científics

Camins cap a un món post-COVID sostenible: informes de la plataforma consultiva IIASA-ISC

Aquest informe conté una sèrie de recomanacions agrupades en cinc canvis transformadors interrelacionats amb l'objectiu d'assegurar una resposta més eficaç del sistema científic a les futures crisis globals.

Aquests canvis aborden la necessitat d'enfortir la investigació transdisciplinària sobre riscos crítics; millorar la difusió del coneixement dins del sistema científic; augmentar la capacitat del sistema científic per respondre ràpidament amb recerca d'alta qualitat; millorar la interfície ciència-política; i millorar la comprensió i la confiança del públic en la ciència.Aquest informe és una de les cinc publicacions desenvolupades a través de la Plataforma Científica Consultiva IIASA-ISC "Rebotant endavant de manera sostenible: camins cap a un món post-COVID" i va posar en marxa al gener 2021.

Anar al contingut