Revisió del programa Integrated Research on Disaster Risk (IRDR) (2016)

Una revisió que informa del desenvolupament de la propera fase de 4-5 anys del Programa decennal IRDR.

Revisió del programa Integrated Research on Disaster Risk (IRDR) (2016)

Aquest informe és el resultat d'una revisió independent a mig termini, formativa i prospectiva del programa de treball de l'organisme interdisciplinari de recerca integrada sobre risc de desastres de l'ICSU, establert el 2010 amb el copatrocini del Consell Internacional de Ciències Socials (ISSC). i l'Oficina de les Nacions Unides per a la Reducció del Risc de Desastres (UNISDR), i amb el suport financer principalment de l'Associació Xina per a la Ciència i la Tecnologia (CAST), membre nacional de l'ICSU.

Com que la revisió té com a objectiu informar el desenvolupament de la propera fase de 4-5 anys del programa IRDR de deu anys ('IRDR'), el grup de revisió de set membres va centrar el seu treball de manera intencionada a identificar àrees crítiques per millorar.

Revisió de la Recerca Integrada sobre Risc de Desastres (IRDR) Programa

Una revisió que informa del desenvolupament de la propera fase de 4-5 anys del Programa decennal IRDR.

Anar al contingut