L'ISC, juntament amb la Federació Mundial d'Organitzacions d'Enginyeria (WFEO), és un soci coorganitzador del grup principal de la comunitat científica i tecnològica de les Nacions Unides. En aquest paper, assegurem un mandat per a la ciència a l'ONU i integrem la ciència en els principals processos polítics mundials, com ara la implementació i el seguiment de l'Agenda 2030.

Gran Grup de la Comunitat Científica i Tecnològica

El Grup Major Científic i Tecnològic (STC) proporciona als governs, als responsables polítics i a la societat la comprensió de les limitacions i els paràmetres imposats per les lleis de la natura i indica què és científic i tecnològicament assolible en funció del que sabem ara i del que podem fer amb el coneixement i les eines tecnològiques que tenim a la mà, incloses les que s'estan desenvolupant amb èxit potencial.

El progrés en totes les àrees temàtiques del debat sobre el desenvolupament sostenible requereix avenços innovadors substancials en ciència i tecnologia i una anàlisi exhaustiva de la viabilitat de les solucions proposades. Mitjançant l'intercanvi i l'aplicació del coneixement científic, la creativitat i la pràctica de l'enginyeria i la tecnologia, STC Major Group és capaç d'introduir solucions sostenibles viables en la majoria de les àrees d'activitat que contribueixen a augmentar la qualitat de vida.

Què és un Grup Major?

El concepte de "grup principal" es va formalitzar per l'Agenda 21, el document final de la Cimera de Rio de 1992. El document identifica nou sectors de la societat civil com els principals canals a través dels quals els grups de ciutadans poden organitzar-se i poden contribuir a la política i la implementació dels esforços internacionals per aconseguir un desenvolupament sostenible. Els sectors reconeguts són:
(i) Dones
(ii) Infància i joventut
(iii) Pobles indígenes
(iv) Organitzacions no governamentals
(v) Entitats Locals
(vi) Treballadors i Sindicats
(vii) Empresa i indústria
(viii) Comunitat científica i tecnològica
(ix) Els agricultors.  

Avui, en el context de l'Agenda 2030, hi ha més sectors representats dins la categoria d'"Altres actors", com ara les persones amb discapacitat, l'envelliment, el voluntariat i l'educació i el món acadèmic.

El sistema de grans grups és un mecanisme participatiu que s'ha utilitzat principalment en la participació de les parts interessades per al desenvolupament sostenible, per exemple a la Comissió de l'ONU per al Desenvolupament Sostenible i el seu successor el Fòrum Polític d'Alt Nivell (HLPF) per al Desenvolupament Sostenible. Aquest enfocament de participació de les parts interessades també s'utilitza en altres processos de les Nacions Unides, com ara a través del Grups principals i altres parts interessades per al medi ambient de l'ONU; Electorats de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, I el Grup de Parts Interessades del Marc de Sendai sobre la Reducció del Risc de Desastres.

Com funciona el Gran Grup de la Comunitat Científica i Tecnològica?

El grup compleix les funcions descrites anteriorment per:

  • Sol·licitar i recollir aportacions d'experts en la matèria i de grups regionals, així com d'organitzacions associades individuals i programes de recerca internacionals, per garantir que tot el coneixement científic rellevant estigui disponible per donar suport a la formulació i implementació de polítiques;
  • Proporcionar aportacions científiques mitjançant documents de posició, resums de polítiques, contribucions escrites i orals;
  • Enllaçar amb el Secretariat de l'ONU i respondre a les crides de l'ONU per a experts en temes relacionats amb el desenvolupament sostenible;
  • Facilitar la participació dels científics –d'acord amb les normes de les Nacions Unides pel que fa a l'assistència– i oferir-los oportunitats de parlar (p. ex., fer declaracions en nom del MG del STC i/o intervenir en actes paralels, taules rodones, etc.) a l'HLPF;
  • Organitzar actes paral·lels, taules rodones i tallers conjuntament amb la comunitat científica;
  • Compartir informació rellevant sobre els fòrums de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i les activitats relacionades dels grups principals amb la comunitat a través de butlletins, xarxes socials i llocs web de l'ISC/WFEO.

Qui forma part actualment de la xarxa?

El grup principal treu la seva experiència de l'ampli nombre de membres d'ISC i WFEO, que abasta les ciències naturals i socials i l'enginyeria. També mobilitza l'experiència científica de programes internacionals de recerca com ara Terra futura, Salut i benestar urbài Investigació integrada sobre el risc de desastres. També col·laborem amb científics individuals, com ara Becaris ISC i a través de la nostra àmplia xarxa de Membres, sobre qüestions específiques relacionades amb el desenvolupament sostenible.

Declaracions

Data Declaració Reunió
juliol 2023Científic i Comunitat Tecnològica dirigit pel Becaris ISCFòrum Polític d'Alt Nivell 2023
juliol 2022Comunitat Científica i TecnològicaFòrum Polític d'Alt Nivell 2022
juliol 2021Comunitat Científica i TecnològicaFòrum Polític d'Alt Nivell 2021
juliol 2020Comunitat Científica i TecnològicaFòrum Polític d'Alt Nivell 2020
12 juliol 2019Comunitat Científica i TecnològicaFòrum Polític d'Alt Nivell 2019
9 juliol 2019Comunitat Científica i TecnològicaFòrum Polític d'Alt Nivell 2019
11 juliol 2018Comunitat Científica i TecnològicaFòrum Polític d'Alt Nivell 2018
14 juliol 2017 Comunitat Científica i Tecnològica
12 juliol 2017 Comunitat Científica i Tecnològica
7 2017 juny Grup principal: Ciència i Tecnologia
15 febrer 2017 Grup principal: Ciència i Indústria Reunió preparatòria de la Conferència de l'Oceà
20 2015 maig Grup principal: Ciència i tecnologia Negociacions intergovernamentals posteriors al 2015 (seguiment i revisió)
23 2015 abril Grup principal: Ciència i tecnologia Negociacions intergovernamentals posteriors al 2015 (Mitjans d'aplicació i associació global per al desenvolupament sostenible)
19 febrer 2015 Grup principal: Comunitat Científica i Tecnològica Negociacions intergovernamentals posteriors al 2015 (sessió de la declaració)
21 2015 Gen Grup principal: Comunitat Científica i Tecnològica Negociacions intergovernamentals posteriors al 2015 (sessió d'inventari)
16 2015 Gen Grup principal: Comunitat Científica i Tecnològica Fòrum preparatori de parts interessades per a les negociacions de l'Agenda per al Desenvolupament post-2015
3 Set 2014 Grups principals: Ciència i Tecnologia Ple del PM Tercera Conferència Internacional sobre els Petits Estats Insulars en Desenvolupament
1 juliol 2014 Grup principal: Ciència i tecnologia 1 juliol 2014 Fòrum Polític d'Alt Nivell 2014
30 2014 juny Grup principal: Ciència i tecnologia 30 juny 2014 Fòrum Polític d'Alt Nivell 2014
26 2014 juny Grup principal: Ciència i tecnologia 2a Reunió del Comitè Preparatori sobre el Desenvolupament Sostenible dels SIDS mitjançant una associació genuïna i duradora
18 2014 juny Grup principal: Ciència i tecnologia Dotzena sessió del Grup de Treball Obert sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible
7 2014 maig Grup principal: Ciència i tecnologia Onzena sessió del Grup de Treball Obert sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible
7 2014 maig Grup principal: Ciència i tecnologia Onzena sessió del Grup de Treball Obert sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible
5 2014 maig Grup principal: Ciència i tecnologia Intervenció per circumscripcions Onzena sessió del Grup de Treball Obert sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible
4 febrer 2014 Grup principal: Ciència i tecnologia Vuitena sessió del grup de treball obert sobre els objectius de desenvolupament sostenible
4 febrer 2014 Grup principal: Ciència i tecnologia Declaració sobre la Biodiversitat Vuitena sessió del grup de treball obert sobre els objectius de desenvolupament sostenible
3 febrer 2014 Grup principal: Ciència i tecnologia Vuitena sessió del grup de treball obert sobre els objectius de desenvolupament sostenible
3 febrer 2014 Grup principal: Ciència i tecnologia Declaració sobre oceans i mars Vuitena sessió del grup de treball obert sobre els objectius de desenvolupament sostenible
26 novembre 2013 Grup principal: Ciència i tecnologia Cinquena sessió del Grup de Treball Obert sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible
25 novembre 2013 Grup principal: Ciència i tecnologia Cinquena sessió del Grup de Treball Obert sobre Objectius de Desenvolupament Sostenible
20 2012 juny Ciència i tecnologia Rio+20;
20 2012 juny Declaracions de la WFEO a la Conferència Rio+20 Rio+20;
20 2012 juny Grup principal de la comunitat científica i tecnològica per als processos Rio+20 i post-Rio+20 Rio+20;
20 2012 juny Fonaments del benestar humà: social, ambiental, econòmic Rio+20;
30 2012 abril Grup principal: Ciència i tecnologia Reunió de la Mesa de la UNCSD amb els Estats membres i els grans grups
15 Dec 2011 Grup principal: Ciència i tecnologia 2a Reunió Intersessions de la UNCSD, Secretaria de l'ONU
13 2011 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-19;
12 2011 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-19;
11 2011 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-19;
11 2011 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-19;
7 2011 maig Grup principal: Ciència i tecnologia 2a Reunió del Comitè Preparatori Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible
2 2011 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-19;
Març 7 2011 Grup principal: Ciència i tecnologia 2a Reunió del Comitè Preparatori Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible
Març 4 2011 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-19 Reunió Preparatòria Intergovernamental
Març 4 2011 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-19 Reunió Preparatòria Intergovernamental
Març 2 2011 Grup principal: Ciència i Tecnologia CSD-19 Reunió Preparatòria Intergovernamental
Març 1 2011 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-19 Reunió Preparatòria Intergovernamental
Març 1 2011 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-19 Reunió Preparatòria Intergovernamental
11 2011 Gen Grup principal: Ciència i tecnologia 1a Reunió Intersessions de la UNCSD, Secretaria de l'ONU
11 2011 Gen Grup principal: Ciència i tecnologia Només distribuït 1a Reunió Intersessions de la UNCSD, Secretaria de l'ONU
10 2011 Gen Grup principal: Ciència i tecnologia Només distribuït 1a Reunió Intersessions de la UNCSD, Secretaria de l'ONU
19 2010 maig Grup principal: Ciència i tecnologia 1a Reunió del Comitè Preparatori Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible
17 2010 maig Grup principal: Ciència i tecnologia 1a Reunió del Comitè Preparatori Conferència de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible
14 2010 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-18;
14 2010 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-18;
13 2010 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-18;
13 2010 maig Grup principal: Científic i Tecnològic CSD-18;
11 2010 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-18;
7 2010 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-18;
5 2010 maig Grup principal: Comunitat Científica i Tecnològica CSD-18;
5 2010 maig Grup principal: Ciència i Tecnologia CSD-18;
5 2010 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-18;
3 2010 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-18;
3 2010 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-18;
3 2010 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-18;
15 2009 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-17;
12 2009 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-17;
4 2009 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-17;
27 febrer 2009 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-17 Reunió Preparatòria Intergovernamental
26 febrer 2009 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-17 Reunió Preparatòria Intergovernamental
26 febrer 2009 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-17 Reunió Preparatòria Intergovernamental
25 febrer 2009 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-17 Reunió Preparatòria Intergovernamental
25 febrer 2009 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-17 Reunió Preparatòria Intergovernamental
24 febrer 2009 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-17 Reunió Preparatòria Intergovernamental
24 febrer 2009 Grup principal: Treballadors i comerç CSD-17 Reunió Preparatòria Intergovernamental
23 febrer 2009 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-17 Reunió Preparatòria Intergovernamental
16 2008 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-16;
15 2008 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-16;
14 2008 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-16;
12 2008 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-16;
9 2008 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-16;
9 2008 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-16;
8 2008 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-16;
7 2008 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-16;
6 2008 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-16;
6 2008 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-16;
5 2008 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-16;
11 2007 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15;
2 2007 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15;
1 2007 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15;
1 2007 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15;
30 2007 abril Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15;
30 2007 abril Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15;
Març 2 2007 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15 Reunió Preparatòria Intergovernamental
28 febrer 2007 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15 Reunió Preparatòria Intergovernamental
28 febrer 2007 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15 Reunió Preparatòria Intergovernamental
27 febrer 2007 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15 Reunió Preparatòria Intergovernamental
27 febrer 2007 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15 Reunió Preparatòria Intergovernamental
26 febrer 2007 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-15 Reunió Preparatòria Intergovernamental
12 2006 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-14;
11 2006 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-14;
8 2006 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-14;
5 2006 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-14;
5 2006 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-14;
3 2006 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-14;
3 2006 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-14;
3 2006 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-14;
2 2006 maig Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-14;
22 2005 abril Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-13;
21 2005 abril Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-13;
13 2005 abril Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-13;
Març 4 2005 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-13 Reunió Preparatòria Intergovernamental
Març 2 2005 Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-13 Reunió Preparatòria Intergovernamental
29 2004 abril Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-12;
23 2004 abril Grup principal: Ciència i tecnologia CSD-12;

Butlletí i Twitter

Per a les últimes actualitzacions, seguiu el STC MG a Twitter i subscriu-te als nostres butlletins mitjançant el formulari anterior.Veure butlletins de notícies anteriors


Per saber més

Per obtenir més informació sobre el Gran Grup de la Comunitat Científica i Tecnològica i participar-hi, poseu-vos en contacte Anda Popovici (anda.popovici@council.science).


Esdeveniments relacionats amb l'ONU

Troba tots els esdeveniments i dates especials relacionats amb l'ONU aquí

Anar al contingut