Ciència responsable

La promoció d'una conducta ètica i responsable de la ciència és fonamental per al mandat del Comitè de Llibertat i Responsabilitat en Ciència.

Ciència responsable

Els científics són responsables de dur a terme i comunicar el treball científic amb integritat, respecte, equitat, fiabilitat i transparència, i de considerar les conseqüències dels nous coneixements i la seva aplicació. El manteniment dels estàndards ètics per part dels científics i les seves institucions és un requisit previ per a la confiança en la ciència tant per part dels responsables polítics com del públic en general.

Conferències mundials sobre la integritat de la recerca

L'organització predecessora de l'ISC, el Consell Internacional de la Ciència, a través del seu Comitè de Llibertat i Responsabilitat en la Conducta de la Ciència, va copatrocinar el Conferències mundials sobre la integritat de la recerca (WCRI) que tenen lloc des de l'any 2007. 

Declaracions, informes i codis

Es van fer declaracions amb motiu de les Conferències Mundials sobre Integritat de la Recerca i el Fòrum Mundial de la Ciència. Aquestes es complementen amb declaracions i informes d'altres organismes internacionals. A nivell nacional, es van elaborar codis de conducta en molts països.

Codis de conducta nacionals

Anar al contingut