Llibertat d'associació

La llibertat d'associació és una de les llibertats científiques fonamentals que l'ISC Committee for Freedom and Responsibility in Science (CFRS) pretén promoure i defensar. Els boicots poden soscavar aquestes llibertats i afectar negativament la col·laboració internacional.

Llibertat d'associació

Posició de l'ISC sobre boicots a conferències i esdeveniments (publicat el maig de 2021)

L'ISC s'informa de tant en tant de situacions en què es proposen boicots a reunions científiques com a mecanisme de protesta o pressió sobre les autoritats del país perquè actuïn de determinades maneres.

El dret a dedicar-se a investigacions científiques, a perseguir i comunicar coneixements, i a associar-se lliurement en aquestes activitats, tal com està recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans i a la CSI. Principi de Llibertat i Responsabilitat a la Ciència, sempre ha de guiar la nostra presa de decisions en aquest sentit.   

El Principi de Llibertat i Responsabilitat a la Ciència implica la llibertat de moviment, associació, expressió i comunicació per als científics, així com l'accés equitatiu a les dades, la informació i altres recursos per a la investigació. En defensar la pràctica lliure i responsable de la ciència, el Consell promou la igualtat d'oportunitats perquè tots els científics participin en l'intercanvi i la cooperació científics. L'ISC s'oposa a les restriccions d'accés a conferències i altres esdeveniments científics basades en opinions polítiques o d'altres tipus, origen ètnic, idioma, religió, ciutadania, sexe, identitat de gènere, orientació sexual, discapacitat o edat. 

D'acord amb els Estatuts de l'ISC (Estatut Segon, article 7), s'espera que tots els membres de l'ISC que organitzin o patrocinin reunions científiques internacionals assegurin que la participació dels científics estigui lliure de discriminació de cap mena.  

L'esforç científic requereix contactes personals i intercanvis entre científics. La visió de l'ISC de la ciència com a bé global es basa en una cooperació efectiva entre investigadors de diferents disciplines i parts del món. Els boicots sovint es desencadenen per la voluntat dels científics de denunciar una infracció percebuda d'aquests mateixos principis. Molt sovint, els boicots a conferències i esdeveniments limiten, en última instància, l'intercanvi de coneixements entre científics i aïllen encara més determinades comunitats científiques de les oportunitats d'intercanviar amb els seus companys. Per aquests motius, l'ISC no hauria de donar suport en principi als boicots. Els científics individuals haurien de ser lliures de prendre les seves pròpies decisions sobre l'assistència a reunions científiques, tenint en compte l'impacte potencial de la seva no assistència a la comunitat de recerca més àmplia. 

Descarrega aquesta informació com a PDF.


Imatge de capçalera: detall de la foto de Robynne Hu a Unsplash.

Anar al contingut