Araabia Sotsiaalteaduste Nõukogu (ACSS)

Araabia sotsiaalteaduste nõukogu (ACSS) on liige alates 2013. aastast.

Araabia sotsiaalteaduste nõukogu (ACSS) peakorter asub Liibanonis Beirutis. Selle 2008. aastal vastu võetud missioon on järgmine: Araabia Sotsiaalteaduste Nõukogu (ACSS) on piirkondlik, sõltumatu mittetulunduslik organisatsioon, mille eesmärk on tugevdada sotsiaalteaduslikke uuringuid ja teadmiste tootmist araabia maailmas. Teadlasi ja akadeemilisi/teadusasutusi toetades püüab ACSS aidata kaasa sotsiaalteaduslike uuringute loomisele, levitamisele, valideerimisele ja kasutamisele ning rikastada avalikku arutelu araabia ühiskondade ees seisvate väljakutsete üle. ACSSi eesmärk on ka suurendada sotsiaalteaduste rolli Araabia avalikus elus ja teavitada piirkonna avalikku poliitikat.


Jaga:

Otse sisu juurde