Rahvusvaheline teadusnõukogu ÜRO 2023. aasta veekonverentsil

Meie prioriteedid 2023. aastal

LIIKMESRIIK

Meie ülemaailmse liikmeskonna suurendamine, et esindada ja teenida kõigi teaduste huve ja vajadusi

ISC GLOBAALPOLIITIKAS JA ÜRO

Teaduse hääle toomine poliitikakujundamise kõrgeimale tasemele – ÜRO ja muude mitmepoolsete foorumite kaudu

JÄTKUSUUTLIKU MISSIOONTEADUSE ÜLEMAAILNE KOMISJON

Teaduse ja ressursside mobiliseerimine kõige pakilisemate jätkusuutlikkuse väljakutsetega tegelemiseks

VABADUS JA VASTUTUS TEADUSES

Teaduse osaluse ja sellest kasu saamise õiguse kaitsmine ning teaduse vastutustundliku käitumise edendamine

ISC STEPENDIUS

Tunnustatakse inimesi, kes on andnud silmapaistva panuse teaduse kui ülemaailmse avaliku hüve edendamisse 

TEADUSE TULEVIKU KESKUS

Tõendite ja intellektuaalsete ressursside kogumine, et aidata muuta teadust ja uurimissüsteeme

ISC CHARITABLE TRUST

Trust tagab organisatsiooni rahalise jätkusuutlikkuse ja järjepidevuse

PIIRKONDLIK KOHALolek

Tuues erinevaid hääli kõikjalt maailmast

Uudiskiri

Telli meie uudiskiri

Otse sisu juurde