Nõukogu kutsub kokku teaduslikud teadmised ja ressursid, mis on vajalikud mõjuka rahvusvahelise tegevuse katalüüsimiseks, inkubeerimiseks ja koordineerimiseks suure teadusliku ja avaliku tähtsusega küsimustes.

Mida me teeme

Nõukogu tegevus keskendub kolmele peamisele töövaldkonnale:


ISC prioriteedid 2024. aastaks

Nõukogu PrioriteedidJa selle Tegevuskava, moodustavad ISC töö praktilise raamistiku kuni 2024. aasta lõpuni ning töötame selle nimel, et saavutada meie visioon teadusest kui ülemaailmsest avalikust hüvest.


Tegevuskavad

ISC kolmeaastased tegevuskavad aitavad ellu viia ISC visiooni, missiooni ja strateegilisi eesmärke. Kavad annavad nõukogu liikmetele, rahastajatele ja sidusrühmadele regulaarseid väljavaateid ISC prioriteetide ning tegevuste planeerimise, seire ja aruandluse kohta.

Otse sisu juurde