Registreeri

Albaania, Albaania Teaduste Akadeemia (ASA)

Albaania Teaduste Akadeemia on liige alates 2009. aastast.

Kuni 1980. aastate lõpuni mõjutasid teadustegevust tugevalt mitmesugused ideoloogilised ja poliitilised piirangud. Eelkõige sotsiaalteaduste vallas takistasid need piirangud akadeemilist uurimistööd, surusid peale aprioristlikku arutluskäiku, takistasid mõne kaasaegse teadussaavutuse objektiivset hindamist ja seadsid takistusi nende rakendamisele. Poliitilise kliima ja riigi isolatsiooni tõttu olid Albaania teadlaste välissuhted, kaasatus rahvusvahelises tegevuses ning teaduslike ja akadeemiliste kogemuste vahetamine tugevalt piiratud.

Teaduste Akadeemia instituutide läbiviidud teaduslikud uuringud on lahendanud mitmeid olulisi probleeme, mis puudutavad ajalugu, albaania keelt ja kultuuri, riigi looduse ja loodusvarade ajalugu, uute tehnikate ja tehnoloogiate kasutuselevõttu tööstuses ja põllumajanduses, rahvatervise parandamine, keskkonnakaitse

Otse sisu juurde