Registreeri

Eesti, Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Teaduste Akadeemia on liige alates 1992. aastast.

1938. aastal asutatud Eesti Teaduste Akadeemia on klassikaline personaalakadeemia, mis toetub oma valitud liikmete intellektuaalsele jõule. Eesti Teaduste Akadeemia on tipptasemel teadlaste ja kunstnike ühendus, mis on pühendunud ja vastutustundlik teadustöö edendamisele ning Eesti teaduse esindamisele nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Peamine missioon on aidata kaasa teadmistepõhise ühiskonna ülesehitamisel, soodustades uute teadmiste kohandamist majanduskasvuks ja elukvaliteedi parandamiseks Eestis. Akadeemia mitte ainult ei edenda eesrindlikku teadust, vaid nõustab regulaarselt ka parlamenti, Vabariigi Valitsust ja riigiasutusi.

Akadeemial on volitused esindada Eesti teadust rahvusvahelistes nõukogudes ja nõuandeorganites nagu International Science Council (ISC), InterAcademy Partnership (IAP), All European Academies föderation (ALLEA), European Academies Science Advisory Council (EASAC) või Euroopa Merenõukogu ja tegutseb EURAXESSi sillapeaorganisatsioonina. Alates 01. juulist 2020 juhib akadeemia Euroopa teadusnõustajate foorumit (ESAF) ja alates 1. novembrist 2021. ISC Euroopa liikmete rühm.

Akadeemia kirjastus on juhtiv rahvusvaheliste eelretsenseeritavate ajakirjade väljaandja Eestis. Praegune portfoolio hõlmab ainulaadset põlevkiviuuringute ajakirja ning hõlmab kõiki kaasaegse teaduse võtmevaldkondi ning ka Eesti kultuuri ja ajaloo tuuma käsitlevaid uuringuid.


Otse sisu juurde